Varhaisia kokemuksia Varhasta

0

Nyt kun Varhassa on oltu reilu kuukausi, haluan tuoda esiin miltä se yhden sairaanhoitajan silmin näyttää.

Kaoottiselta, sekavalta, yksinkertaisesta on tullut monimutkaista. Tietokoneiden kanssa on saanut tapella enemmän kuin lääkäri määrää, se kaikki aika on pois asiakastyöstä. On kuitenkin kuultu huhua, että jollakin, jossakin, on joskus joku ohjelma toiminut. Turhauttaa, kun yksinkertainen asia kuten ajopäiväkirjan pitäminen tai työajan seuranta ei suju. Olenkin palannut ruutuvihkoaikaan…

Pienessä kaupungissa ja pienessä työyksikössä olemme tottuneet toimimaan joustavasti ja saaneet joustoa myös osaksemme työnantajalta. Tilanne on ollut win-win. Kesälomat on saatu sovittua, talkoovapaata on tarvittaessa saanut, siihen on jopa kannustettu, näillä asioilla on ollut iso merkitys työssäjaksamisen/viihtymisen kannalta.

Nyt mennään samaan isoon muottiin muiden yksikköjen kanssa, miettimättä miten se istuu kyseisen työyksikön toimintaan. Kaikki ylimääräiset, palkattomat vapaat tullaan eväämään 2023 lomakuukausien aikana. Vankilastakin saa varmasti helpommin anottua lomaa kuin Varhasta. Vielä ei tullut tietoa, että saako omiin hautajaisiinsa mennä, jos siitä ei ole etukäteen ilmoittanut.

Meille luvattiin työpaikkaetuna liikunta-/kulttuuriseteleitä, niitä ei ole kuulunut, koska niitä vasta kilpailutetaan. Miksi sitä ei tehty jo viime vuonna, kuitenkin tiedettiin, että Varha alkaa 1.1.2023? Palkkojen harmonisaatio siintää jossakin hyvin kaukana, mitäpä sen kanssa kiirettä pitämään, naisvaltainen ala, siellä ne rutisevat, mutta tekevät silti työnsä. Valitettavasti.

Näillä eväin Varha ei tee itsestään houkuttelevaa työnantajaa.

En ole vielä keksinyt mitä hyvää Varha tuo mutta nyt jo tiedän mitä se vie: työssä viihtymisen ja työmotivaation.

Psykiatrinen

sairaanhoitaja

Carolina Cederberg

Perhekeskus

Varhan toiminta vasta alkutaipaleella


Carolina Cederberg nostaa ”Varhaisia kokemuksia Varhassa” -mielipidekirjoituksessaan esiin havaitsemiaan puutteita 30 ensimmäisestä työpäivästään Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Meille on tietysti aina erittäin harmillista kuulla, että ensimmäiset työpäivät hyvinvointialueella eivät ole kaikilta osin vastanneet odotuksia.

Hyvinvointialue on yksi Varsinais-Suomen suurimmista työnantajista ja yli 30 organisaation yhteenliittymä, joten toiminnassamme tulee olemaan hiomista vielä pitkään. Isoissa organisaatiofuusioissa menee aina väistämättä aikaa siihen, että uusi toimintatapa ja työkulttuuri tulevat tutuiksi. Henkilöstö on palveluidemme tärkein kivijalka, joten teemme koko ajan hartiavoimin töitä sen eteen, että saamme kaikki henkilöstöetuudet ja työhyvinvointia lisäävät asiat kuntoon.

Muutamia kirjoituksessa esiin nostettuja aiheita haluamme kuitenkin oikaista.

Cederberg nostaa kirjoituksessaan esiin sen, että aiemmin kesälomia on saanut pitää joustavasti ja talkoovapaidenkin pitämiseen on kannustettu. Edelleenkin kannustamme työntekijöitämme talkoovapaiden pitämiseen, mikäli se on palveluiden toimivuuden kannalta mahdollista.

Loma-ajankohdan valitsemisessa painottuu myös työntekijän omat toiveet. Ensisijaisesti työntekijän tulee käyttää kertyneet vuosilomansa. Mikäli lomaa on kertynyt vain muutamia päiviä tai ei lainkaan, on mahdollista saada palkatonta vapaata.

Noudatamme vuosilomien antamisessa vuosilomalakia ja hyvinvointialueella sovellettavia virka- ja työehtosopimuksia. Vuosilomaohjeistuksessamme huomioimme tietysti sen, että palvelut jatkuvat loma-aikanakin asiakkaille keskeytyksettä ja pystymme turvaamaan riittävän palvelutason myös työntekijöiden loma-aikoina.

Cederberg nosti esiin myös työpaikkaetuna luvatut liikunta- ja kulttuurisetelit, joita työntekijät eivät ole vielä saaneet käyttöönsä. Aluehallitus päätti henkilöstöetuuksista 20. joulukuuta ja vasta tämän jälkeen pääsimme kilpailuttamaan etuuksien toimittajia. Julkisena toimijana myös hyvinvointialueen on kilpailutettava hankintansa. Näillä näkymin saamme henkilöstöetuuden käyttöön huhtikuussa ja neljän kuukauden viive on tietenkin valitettavaa. Hyvinvointialueen valmistelussa jouduimme kuitenkin priorisoimaan asiakkaiden palveluiden sujuvuuden ja tästä syystä henkilöstöetuudet jäivät päätettäviksi vasta joulukuussa.

Kirjoittaja kritisoi myös palkkojen yhdenmukaistamisen aikataulua. Valmistelemme parhaillaan palkkaharmonisaatiota, ja ensimmäiset paikalliset järjestelyerät palkkauksen yhteensovittamiseksi jaetaan 1.6.2023 alkaen. Kaiken kaikkiaan palkkaharmonisaatio tulee olemaan pitkäkestoista, mutta teemme koko ajan suunnitelmallista työtä sen eteen, jotta saamme rakennettua Varhaan yhdenmukaisen palkkausjärjestelmän.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue on toiminut nyt hiukan yli kuukauden. Yhteinen tahtomme on tehdä tästä isosta organisaatiosta toimiva, henkilöstöä kuunteleva ja asiakkaita erinomaisesti palveleva.

Noora Nordberg

henkilöstöjohtaja

Varsinais-Suomen

hyvinvointialue

Susanna Niemi

Sote-keskus aluepäällikkö

(Kustavi, Laitila, Masku,

Mynämäki, Nousiainen,

Pyhäranta, Taivassalo,

Uusikaupunki, Vehmaa)

Varsinais-Suomen

hyvinvointialue

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän