Ylipaino ja liikkumattomuus hyvinvoinnin uhkina – Kaupungissa on laadittu uudet hyvinvointi- ja ravitsemussuunnitelmat

0
Ylipaino ja liikkumattomuus ovat selkeitä hyvinvoinnin uhkia Uudessakaupungissa.

Kaupunkiin on laadittu uusi hyvinvointisuunnitelma seuraavan kolmen vuoden ajaksi. Siinä on määritelty hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen painopistealueet, jotka perustuvat eri tahojen tuottamaan hyvinvointitietoon.

Samalla kaupunki on laatinut uuden ravitsemussuunnitelman, jonka yhdeksi painopistealueeksi on määritelty elintapaohjaus ja sen osa-alueiksi ravitsemuksen, liikkumisen ja kulttuurihyvinvoinnin edistämisen.

Paikallisen hyvinvointitiedon pohjalta kaupunki toteaa, että ylipaino ja liikkumattomuus ovat selkeitä hyvinvoinnin uhkia Uudessakaupungissa.

Vuosien 2023–2025 aikana kaupungissa satsataan elintapaohjaukseen, mielen ja hyvinvoinnin tukemiseen sekä turvallisuuden ja osallisuuden edistämiseen. Nämä pitävät sisällään esimerkiksi järjestöyhteistyön, ehkäisevän päihdetyön, kotouttamistyön ja liikenneturvallisuustyön.

Kaupungissa luodaan liikuntaolosuhteiden kehittämisohjelma ja toteutetaan sen mukaisia toimia. Myös esimerkiksi vammaispoliittinen ohjelma valmistellaan ja toteutetaan sekä lasten ja nuorten kuulemista lisätään. Tähän kokonaisuuteen liittyy myös kaupungissa viime syksynä käynnistynyt osallistavan budjetoinnin kokeilu.

Sekä ravitsemus- että hyvinvointisuunnitelmassa todetaan, että vastuu niiden edistämisestä jakautuu kaupungissa monelle hallinnonalalle, jonka takia näiden edistäminen vaatii koordinointia ja poikkiammatillista yhteistyötä.

Ravitsemussuunnitelman mukaan kaupungissa satsataan jatkossa esimerkiksi lasten systemaattiseen ruokakasvatukseen sekä syömispulmien varhaiseen puuttumiseen. Lapsille ja nuorille tarjotaan avointa ja matalan kynnyksen ravitsemusneuvontaa sekä tuetaan monikulttuurisuutta hyvän ravitsemuksen edistämistyössä.

Työikäisten ravitsemusta edistetään esimerkiksi osana työhyvinvointia sekä tarjoamalla ravitsemusaiheista vapaa-ajantoimintaa. Ikäihmisille tarjotaan esimerkiksi mahdollisuutta ravitsemussuositusten mukaiseen ateriointiin kotona varhaisen tuen palveluilla.

Hyvinvointi- ja ravitsemussuunnitelmat esiteltiin tällä viikolla kokoontuneelle hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnalle.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän