Aluehallituksessa käsiteltiin oikaisuvaatimuksia

0

Aluehallitus käsitteli tiistain kokouksessa lukuisia oikaisuvaatimuksia. Oikaisuvaatimukset käsittelivät Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston järjestöavustuksista tekemiä avustuspäätöksiä.

Etävanhempien liiton ja Länsi-Suomen etävanhemmat ry:n tekemät oikaisuvaatimukset hylättiin, koska yhdistysten toiminnan katsotaan kuuluvan kuntien, ei Varsinais-Suomen hyvinvointialueen avustettavaksi. Laitilan seudun A-kilta ry:n oikaisuvaatimus hyväksyttiin. Paimion sotaveteraanit ry:n oikaisuvaatimus hylättiin, koska yhdistyksen toiminnan, joka sisältää jalkahoitoa, kotisiivousta sekä lääkäri- ja lääkeavustusta laskujen sekä kuittien perusteella, ei kuulu Varsinais-Suomen hyvinvointialueen avustettavaan toimintaan. Paimion Sotaveteraanien, kuten lähtökohtaisesti muidenkin harjoittavien veteraaniyhdistysten toiminta katsotaan kuuluvan kuntien avustettavaan toimintaan. Pöytyän sotaveteraanit ry:n avustajatoimintaan liittyvä oikaisuvaatimus hyväksyttiin tämän vuoden osalta. Yhdistyksen tavoitteena on ylläpitää asiakkaan toimintakykyä, tukea kotona asumista ja vähentää yksinäisyyttä. Turun Seudun Yksinhuoltajat ry:n oikaisuvaatimus jätettiin tutkimatta, koska oikaisuvaatimus on tehty myöhässä. Hälytysrahapäätöksestä tehty oikaisuvaatimus jätettiin pöydälle.

Kuntaliitto perusti Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n 28.10.2022. Perustettavan yhtiön tarkoituksena on tukea omistajiaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden järjestämisessä tarjoamalla omistajien määrittelemiä palveluja. Näitä ovat muun muassa asiantuntijapalvelut liittyen lainsäädännön valmisteluun osallistumiseen ja vaikuttamistyöhön sekä soveltamisen tuessa ja verkostojen ylläpidossa. Toiminnan tavoitteena on viime kädessä asukkaalle turvattavat saumattomat palvelut.

Kuntaliitosta siirtyi liikkeenluovutuksella noin 16 henkilöä yhtiön palvelukseen. Aluehallitus päätti merkitä hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakeannissa 10 kappaletta yhtiön osakkeita ja hyväksyi osakassopimuksen. Esitys toimivallan siirtämisestä palautettiin uuteen valmisteluun.