Ankelo valittiin Veteraaniperinnetoimikunnan puheenjohtajaksi

0

Sotiemme 1939 – 1945 Uudenkaupungin Veteraaniperinnetoimikunnan perustava kokous pidettiin 29.3. Kokoukseen oli kutsuttu laajasti Uudenkaupungin alueella toimivia veteraaniperinteen vaalimiseen eri tavoin osallistuvia yhdistyksiä ja yhteisöjä. Osallistujia oli runsaat 30 henkilöä.

Perinnetoimikunnan perustamiskirjan allekirjoitti 12 eri tahoa. Allekirjoittajia tullee myöhemmin lisää yhdistysten ehdittyä käsitellä asiaa omissa kokouksissaan.

Toimikunta valittiin kahdeksi vuodeksi 2023 ja 2024. Puheenjohtajaksi valittiin Matti Ankelo Vakka-Suomen Reserviupseereista ja jäseniksi kirkkoherra J uhana Markkula Uudenkaupungin Seurakunnasta, rehtori Jukka Silvola Uudenkaupungin kaupungin edustajana, Teijo Sirniö Uudenkaupungin Reserviläisistä ja Anneli Vuorio Uudenkaupungin Maanpuolustusnaisista. Kalantilaisia toimijoita toimikunnassa edustavat Jani Tanner ja Olli Laivo , Lokalahtea Seppo Laine ja Pyhämaata Lilja Laiho-Virtanen.

– Oleellista asiassa on, että Uudessakaupungissa on nyt ensimmäistä kertaa yhteistyöorganisaatio, joka koordinoi veteraaniperinnetyötä alueellaan. Varsinaisen työn tekevät edelleen samat vapaaehtoiset toimijatahot kuin tähänkin asti, Ankelo linjaa.

Hän kertoo, että alkuvaiheessa perinnetoimikunnan tärkeimpänä tehtävänä on huolehtia elossa olevista sotaveteraaneista sekä heidän puolisoistaan ja leskistään, tukea heitä kuntoutukseen ja kotona asumiseen liittyvissä asioissa viimeiseen iltahuutoon asti. Tehtäväkenttää ovat myös perinnetoimintaan liittyvät vuosipäivät, seppeleenlaskut ja muut veteraaniperinteen kunniatehtävät.

Ajan mittaan toimikunnan toiminnassa korostuvat myös veteraaniperinteen ylläpito ja siirto tuleville sukupolville, muistomerkeistä huolehtiminen, veteraaniperinteen kirjallinen ja materiaalinen tallennus ja julkaisu sekä muut tehtävät resurssien mukaan.

Perinnetoimikunta kokoontuu ensimmäisen kerran jo ennen Kansallista veteraanipäivää, joka on 27.4.