Kalannin aurinkoenergiapuiston varastointilaitokselle myönnettiin suunnittelutarveratkaisu

0
Kalantiin tulossa oleva aurinkovoimalapuisto tulee olemaan yksi maamme suurimmista. Hanke nykähti jälleen askeleen eteenpäin kun tarvittavalle energiavarastointilaitokselle myönnettiin suunnittelutarveratkaisu. Kuvan aurinkovoimala sijaitsee Huittisissa.

Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta myönsi IBV Suomi Oy:lle yhtiön hakeman suunnittelutarveratkaisun 100 MW:n energiavarastointilaitoksen toteuttamiseksi Kalantiin. Energiavarastointilaitos liittyy alueelle nousevaan aurinkoenergiapuistoon.

Energiavarastointilaitos toteutetaan olemassa olevien voimajohtolinjojen ja sähköasemien yhteyteen. Sisäinen sähkönsiirto alueella toteutetaan maakaapeleilla. Itse energiavarastointilaitos koostuu kontteihin sijoitetusta akkutekniikasta, joka on varustettu suojaus-, ohjaus ja hälytysjärjestelmillä sekä erilaisilla suojaavilla rakenteilla. Alue aidataan.

Alue, minne energianvarastointilaitos on tulossa, on metsäinen ja asemakaavoittamaton. Luonnosvaiheessa olevassa Kalannin osayleiskaavassa kyseinen alue on sähköasemien ja voimajohtojen aluetta. Viereiselle alueelle on osoitettu työpaikka-alueen laajentumisaluetta.

IBV-Suomi on teettänyt alueella myös luontoselvityksen.

Lupaprosessiin liittyvän naapureiden kuulemisen toteutti Uudenkaupungin rakennusvalvonta. Usealla rajanaapurilla olikin huomautettavaa hankkeen suhteen. Huolta alueen asukkaissa on herättänyt akkuhöyryjen ohjautuminen, energiavaraston paloturvallisuus ja mahdollinen räjähdysherkkyys ja yleensä riskialttiin laitoksen sijoittaminen lähelle asutusta.

Asukkaita mietitytti myös laitoksen vaikutukset alueen ekologiaan, maisemaan sekä arkeen, esimerkiksi mahdolliset häiriöt nettiyhteyksissä tai vastaavissa. Huolissaan oltiin myös rakennustyön aikaisista räjäytystöistä sekä koko hankkeen vaikutuksista naapurikiinteistöjen arvoon.

Omissa vastauksissaan IBV Suomi Oy vakuutti, että energiavarastointilaitoksesta ei synny akkuhöyryjä. Energiavarastointilaitoksessa käytetty teknologiaa käytetään yleisesti sähkön varastointiin juuri sen luotettavuuden takia. Varastointialueen rakentamisessa varaudutaan erilaisiin riskitekijöihin myös rakennusteknisesti. Lisäksi palo- ja pelastusviranomaiset valvovat turvallisuuteen liittyvien vaatimusten täyttymistä.

Tehdyn luontoselvityksen mukaan rakennettavalla alueella ei ole merkittäviä luonto- tai maisema-arvoja. Energiavarastointilaitokset eivät häiritse alueen netti-, kaapeli- tai sähköverkkoja. Mahdolliset räjähdystyöt toteutetaan niin ettei niistä ole vaaraa lähiympäristölle. Räjäytystöistä luvattiin myös ilmoitetaan naapureille ennakkoon.

Ympäristö- ja lupalautakunnan päätökseen tyytymättömät voivat hakea muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeuteen.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän