Lähes sata taiteilijaa innostui taiteen tekemisestä Wintteriin

0
Taideteoksen pitää sopia Wintterin arkkitehtuuriin.

Wintteri-monitoimijatalon taidehankkeeseen on ilmoittautunut määräaikaan mennessä 92 taitelijaa. Taiteilijoita pyydettiin toimittamaan maaliskuun alkuun mennessä portfolionsa Uudenkaupungin kaupungille. Portfolioiden perusteella valitaan rinnakkaiseen luonnostilaukseen enintään viisi taiteilijaa taiteilijaa tai taiteilijaryhmää.

Sivistyspalvelujen erityisasiantuntija Inkeri Parviainen on hyvin tyytyväinen taiteilijahakuun.

– Hakijoita on ympäri Suomea ja mukana on myös taiteilijoita, jotka ovat vaikuttaneet myös ulkomailla.

Taiteilijahaku on tasoltaan erittäin hyvä.

Portfolioiden perusteella valitaan mukaan taiteilijat, jotka parhaiten täyttävät seuraavat tavoitteet: hakija työskentelee ammattimaisesti kuvataiteen kentällä ja hallitsee omaan työskentelytapaansa liittyvät välineet ja materiaalit, hakijalla on kokemusta julkisen taiteen hankkeen tai muun laajan taiteellisen prosessin läpiviennistä sekä yhteistyöstä eri aloja edustavien ihmisten kanssa sekä hakijan taiteellinen lähestymistapa on raikas ja kiinnostava ja soveltuu monitoimijatalo Wintteriin sekä monitoimijatalon arkkitehtuuriin ja sen muodostamaan miljööseen.

Portfolioita arvioitaessa huomioidaan taiteilijoiden aikaisempi kokemus, referenssit, taiteellisen tuotannon taso sekä potentiaali tuottaa määriteltyyn kohteeseen soveltuva teos.

Valinnan rinnakkaiseen luonnostilaukseen etenevistä viidestä taiteilijasta tekee valintaperusteiden pohjalta työryhmä, johon kuuluvat seuraavat tahot: kuvataiteilija Sanna Halme, Wintterin projektipäällikkö Marko Kivistö, sivistyspalvelujen erityisasiantuntija Inkeri Parviainen, kulttuurituottaja Joni Pietiläinen, apulaisintendentti Ville-Matti Rautjoki  Varsinais-Suomen alueellisesta vastuumuseosta, arkkitehti Airi Vesala, Arkkitehdit von Boehm-Renell toimistosta sekä Wintteri-taidehankkeen taidekoordinaattori Heini Orell.

Työryhmän tavoitteena on tehdä valinta rinnakkaiseen luonnostilausvaiheeseen etenevistä taitelijoista maaliskuun loppuun mennessä. Valituille taitelijoille on luonnoksien tekemiseen varattu aikaa 1.4.2023 – 31.7.2023.

Kaikille rinnakkaiseen luonnostilaukseen valituille taiteilijoille maksetaan yhtäläinen luonnospalkkio (3000 euroa+ alv) ja luonnosten perustella tehdään päätös tilattavasta teoksesta. Myös kuntalaisten mielipidettä tullaan kuulemaan rinnakkaisessa luonnostilausprosessissa ja suunnitelmia tullaan esittelemään yleisölle.

Rinnakkaisen luonnostilauksen päätteeksi valmistuneiden luonnosten joukosta valitaan yksi tai kaksi taideteosta tilattavaksi ja toteutettavaksi. Lopullisen päätöksen teoksen tilaamisesta tekee valintalautakunnan ehdotuksen perusteella Uudenkaupungin kaupunki, jolla on oikeus tilata teos minkä tahansa kilpailussa sijoittuneen luonnoksen pohjalta.

Tavoitteena on, että päätös teosvalinnasta tehdään elo-syyskuussa 2023.