Maalaisjärkeä politiikkaan

0

Elämme epävarmuuden ajassa. Tällä hetkellä ei ole mahdollista ennustaa mitä tulevaisuudessa tapahtuu, siksi on syytä varautua moniin ongelmiin ja kriiseihin. Suomalaisten pitää suunnata katseensa sekä vuosikymmeniä eteenpäin että taaksepäin historiansa kokemuksiin. Suomi ei yksinään pysty pelastamaan koko maailmaa, mutta monet globaalit ongelmat vaativat Suomessakin varautumista.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja pysäyttäminen on pitkäjänteinen globaali prosessi, jossa Suomi osaltaan on mukana. Se on osa ihmisen arkea. Puhdas luonto on Suomessa pääoma ja itseisarvo. Luonnon kestävä käyttö on mahdollisuus. Suomalaisten yritysten tuottamilla ratkaisuilla voidaan saavuttaa suuret päästövähennykset.

Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan osoittaa, miten monia maailmanlaajuisia vaikutuksia Euroopassa yhden valtion alueella käytävällä sodalla on. Talousvaikutukset ovat Suomessakin merkittävät. Turvallisuudesta ja huoltovarmuudesta on huolehdittava. Energia, lämpö ja ruoka ovat peruspilarit, joiden on oltava kunnossa.

Varautumista on ylläpidettävä päivittäin, jottemme ole myöhässä turvatoimissa. Omavaraisuus ruokatuotannossa on elinehtomme. Suomalainen maaseutu on pidettävä elinvoimaisena ja maatalousyrittäjyys kannattavana elinkeinona.

Koronapandemia osoitti, että infektio voi laajeta nopeasti globaaliksi pandemiaksi. Siihen pitää varautua, sillä uusia pandemioita tulee ennemmin tai myöhemmin. Suomi kuten ei muu maailmakaan ollut kunnolla varautunut koronan kaltaisen pandemian estämiseen ja hoitamiseen. Jatkossa näin ei voi Suomessakaan olla, meillä pitää olla ajantasainen valmiuslainsäädäntö poikkeusoloja varten.

Vastuullisten poliitikkojen on huomioitava tulevaisuuden mahdolliset uhat ja kyettävä tekemään realistisia ja kauaskantoisia päätöksiä eduskuntavaalien jälkeen. Toimenpiteiden tulee olla kokonaisvaltaisia eivätkä ne saa aiheuttaa ongelmia maamme tärkeimpien hyvinvointialojen monipuoliselle kehittämiselle. Muutoksen toteuttaminen vaatii laajaa poliittista yhteistyötä.

Maamme on velkaantunut kymmeniä miljardeja kriisien takia. Jo maalaisjärkikin sanoo, että Suomen pitää hoitaa kansantalouttaan niin, että seuraavan kriisin sattuessa meillä on oltava varaa hoitaa siitä johtuvat taloudelliset velvoitteet ilman uutta massiivista velanottoa. Omaa rahaa ei ole määrättömästi ja velkaraha tulee kalliiksi.

Nyt on korkea aika kuluttaa vähemmän kuin mitä tienataan, jotta tulevaisuus voidaan riittävän hyvin turvata. Suomalainen politiikka kaipaa sekä lisää maalaisjärkeä että vankkaa yrittäjyyskokemusta maamme elinvoimaisuuden edistämiseksi. Hyvälle taloudelle rakentuu huolehtiva ja elinvoimainen Suomi.

Yhdessä eteenpäin

Mauri Kontu

yrittäjä

Keskustan

eduskuntavaaliehdokas