Päiväkodit saivat hyvät arvosanat asiakaskyselystä

0
Lapsille tärkeitä ovat kivat kaverit.

Uudenkaupungin varhaiskasvatuksessa tehtiin asiakastyytyväisyyskysely joulukuussa 2022. Kysely oli huoltajille avoinna 9.-19.12.2022. Kysely toteutettiin sähköisesti ja siihen oli mahdollista vastata niin suomeksi kuin englanniksi. Yhteensä vastauksia kertyi yhteensä 140.

Jokainen varhaiskasvatusyksikkö on käsitellyt kyselyn tuloksia omissa kehittämisilloissaan tammi-helmikuun 2023 aikana. Pääosin päiväkodit ovat saaneet erittäin myönteistä palautetta. Esimerkiksi kysymykseen, kuinka tyytyväinen olet lapsesi varhaiskasvatukseen, tuli arvosanaksi 4.4. Arvosanat olivat yhdestä viiteen.

Lasten viihtymistä varhaiskasvatusta lisäsivät vanhempien mielestä eniten ammattitaitoinen henkilökunta, kivat kaverit ja turvallisuus. Lapsen päivää päiväkodissa vanhemmat arvioivat hyvillä arvosanoilla. Muun muassa Lapseni mahdolliset tuen tarpeet on tunnistettu ja niissä tuetaan lasta -väite sai arvosanan 4,1.

Vanhempien mielestä yhteistyö henkilökunnan kanssa on sujuvaa. Sen sijaan lapsen päivän kulusta ja tapahtumista toivottiin vähän enemmän tietoa.

Uudenkaupungin varhaiskasvatus hyödyntää asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia myös toimintavuoden 2023–2024 suunnittelutyössä. Varhaiskasvatuksen esihenkilöt ovat käsitelleet kyselyn tulokset yksikkökohtaisesti henkilöstön kanssa. Työstämisen perusteella varhaiskasvatuksen johtaja on yhteistyössä esihenkilöiden kanssa päättänyt asettaa tulevan toimintavuoden 2023-2024 tavoitteeksi selvittää asiakastyytyväisyyskyselyn kohtiin ”Lapsellani on mahdollisuutta vaikuttaa varhaiskasvatuksen sisältöön ja ”Minulla on mahdollisuus vaikuttaa lapseni varhaiskasvatuksen sisältöön.”