Pyhämaassa lopetettu susi olikin koirasusi

0

Luonnonvarakeskus (Luke) on käynyt läpi vanhoja susien DNA-näytteitä uudella analyysimenetelmällä, joka tunnistaa koirasudet aiempaa tarkemmin. Aineistosta onkin tunnistettu kolme uutta koirasusiyksilöä, yksi niistä Uudestakaupungista.

─ Nyt tehdyssä analyysissä löytyi kolme uutta koirasusiyksilöä: kaksi Raaseporista ja yksi Uudestakaupungista. Raaseporin tunnistetuista koirasusista ensimmäinen yksilö oli ehtinyt saada jälkeläisiä suden kanssa ja toinen yksilö oli yksi näistä jälkeläisistä. Yksikään kolmesta koirasudesta ei ole enää elossa, kertoo erikoistutkija Mia Valtonen Lukesta.

Aineistosta tunnistettu, Uudenkaupungin alueella liikkunut koirasusi oli nuori uros, joka lopetettiin poliisin päätöksellä elokuussa 2020. Kyseinen susiyksilö oli kuljeskellut Pyhämaan alueella edellisestä keväästä alkaen ja se oli kesän kuluessa tappanut lukuisia lampaita. Lounais-Suomen poliisilaitoksen antoi sudesta lopetusmääräyksen elokuun alussa, kun karkotustoimet eivät tehonneet ja kyseinen eläinyksilö liikkui rohkeasti ihmisasutuksen keskuudessa.

Nyt tehtyjen analyysien mukaan kyseinen eläin oli toisen tai kolmannen polven takaisinristeymä suteen.

Koirasusien risteytyessä takaisin suteen koiran geenit laimenevat. Koiraesivanhempien geenit siirtyvät satunnaisesti seuraavien sukupolvien jälkeläisille ja sattumanvaraisen periytymisen vuoksi osa jälkeläisistä voi olla geneettisesti enemmän suden kaltaisia kuin toiset.

Suden ja koiran risteymät ovat Suomessa erittäin harvinaisia. Yhtään puhtaan koiran ja suden jälkeläistä ei analyyseissä löydetty, vaan tunnistettujen koirasusien vanhemmat ovat olleet susi ja koirasusi. Myöskään maastohavainnoinnissa reviireiltä ei ole löydetty koiran ja suden muodostamia pareja.

Jatkossa mahdolliset uudet koirasusiyksilöt pystytään tunnistamaan entistä tarkemmin ja nopeammin, koska kaikki vuosittaiset analyysit tehdään jo uudella menetelmällä.

Koirasusi on vieraslajilaissa määritetty haitalliseksi vieraslajiksi. Risteymät on tärkeää tunnistaa susikannan geneettisen puhtauden suojelemiseksi. Luke suosittelee koirasusien poistamista luonnosta, jotta Suomen susikanta säilyisi terveenä ja elinvoimaisena.