Seudun elinvoimaisuuden avaimet ovat yhteistyö ja vahvat yritykset – Uudenkaupungin Sanomien, Laitilan Sanomien ja Turun Nuorkauppakamarin yhteinen vaalipaneeli kokosi salin täydeltä yleisöä

0
Juontajat kysyivät panelisteilta myös nopeita kysymyksiä, joihin piti vasta kyllä tai ei. Tässä kysyttiin pitäisikö uskonnonopetus korvata kouluissa yleisellä elämänkatsomustiedolla. Gustafsson väläytteli vastatessaan sekä kyllä että ei -puolta.

Uudenkaupungin Sanomien ja Laitilan Sanomien sekä Turun Kauppakamarin yhdessä järjestämä vaalipaneeli houkutteli runsaasti yleisöä Novidan Uudenkaupungin yksikköön.

Tunnelma tilaisuudessa oli rento ja välitön. Paikalla oli runsaasti eri-ikäisiä ihmisiä ja niin ehdokkaat kuin järjestäjätkin iloitsivat siitä, että tilaisuutta seuraamaan oli saapunut myös nuoria.

Yleisö eli mukana pitkin paneelia ja osallistui paneeliin esittämällä ehdokkaille lopuksi tiukkoja kysymyksiä.

– Miten alle 25-vuotiaiden osallisuutta päätöksenteossa voitaisiin vahvistaa, eräs nuori nainen kysyi.

Monet ehdokkaat kehottivat nuoria hakeutumaan nuorisovaltuustoon ja täysi-ikäistyttään ehdokkaiksi vaaleihin.

Myös Åsa Gustafsson (r.) myönsi, että nuorten ottaminen mukaan ehdokaslistoille on tärkeää.

– Mutta sinun kysymyksesi oli, että miten edistäisin alle 25-vuotiaiden osallisuutta niin vastaan, että kaikessa päätöksenteossa tulee kuulla nuoria, Gustafsson painotti.

Vaalipaneelin juonsivat Uudenkaupungin kauppakamariosaston asiamies Elina Siivonen ja Uudenkaupungin Sanomien ja Laitilan Sanomien päätoimittaja Teija Uitto .

Vakkasuomalaisittain tärkeä teema on seutukunnan elinvoimaisuus. Ehdokkaista monet nostivat esille työpaikkojen, koulutuksen, teollisuuden ja liikennehankkeiden merkityksen alueen elinvoimalle.

Ehdokkaat toivat esiin myös yhteistyön merkityksen.

– Yksittäiset kunnat ja yritykset ovat haavoittuvaisia, mutta verkostossa on voimaa. Mitä paremmin ja sujuvammin me pystytään jakamaan yritysten ja kuntien välisiä hyviä käytänteitä ja kehittämään toimintoja yhteistyössä, sitä voimakkaammin voidaan myös ulospäin olla vahvoja ja saadaan vaikutusvaltaa myös valtakunnallisesti, Mirva Salonen (vihr.) sanoi.

Yhteistyön lisäksi Heli-Päivikki Laurén (sd.) katsoi vihreän siirtymän olevan Vakka-Suomelle mahdollisuus. Hän käytti esimerkkinä Kalantiin rakenteilla olevaa aurinkopuistoa.

– Meidän täytyisi ehdottomasti lähteä siihen (vihreään siirtymään) mukaan ja tehdä yhteistyötä yliopistojen kanssa. Meillä olisi täällä paljon panostettavaa ja myös osaamista, Laurén kertoi.

Uudenkaupungin ja Laitilan kuten lähes koko Vakka-Suomen väkiluku on vähenemään päin. Uitto kysyi ehdokkailta, pitäisikö valtion ohjata väestönkehitystä. Ehdokkaat pitivät tärkeänä, että koko Suomi pysyy asuttuna, mutta olivat varovaisempia määrittelemään, pitäisikö asuttamista ohjailla ja jos niin miten.

Mauri Kontu (kesk.) pitää keskeisenä asiana, että seudulla on töitä.

– Sen kautta saadaan ihmiset pysymään täällä. Ongelma on se, että valtio keskittää palveluja ja esimerkiksi koulutuksen suhteen täällä on ollut isoja muutoksia, kun koulutusta on mennyt Turkuun päin, Kontu sanoi.

Konnun lääke tähän tilanteeseen on se, että yrityksille tarjotaan hyvät edellytykset toimia alueella ja sitä kautta saadaan työpaikkoja.

Ritva Elomaan (ps.) mukaan perussuomalaisten kanta on, että koko maa täytyy pitää asutettuna.

– Ehdottomasti maaseudulla täytyy olla sellaiset puitteet, että siellä voi elää. Se tarkoittaa, että siellä täytyy olla yrityksiä, työpaikkoja ja palveluja kuten koulut. Kehitys on mennyt siihen suuntaan, että kouluista tulee yhä isompia yksiköitä, joissa on ongelmia, Elomaa sanoi.

Vakka-Suomessa on useita eri vaiheessa olevia liikennehankkeita. Toistaiseksi vielä ilman rahoitusta ovat Laitilan eritasoliittymät, Kalanti–Kodjala-välin pyörätie, Kustavintien pyörätie sekä lähijunahanke, joka tosin poikkeaa muista siinä, että infrastruktuuri on jo olemassa ja yhteysvälistä on esittänyt kiinnostuksensa yksityinen liikennöintiyhtiö.

Johannes Yrttiaho (vas.), Jyrki Susi (liik.), Mirva Salonen ja Åsa Gustafsson nostivat lähijunahankkeen toisten edellä. Yrttiaho lähtisi liikkeelle kokeilun kautta, jotta nähtäisiin onko yhteysvälillä riittävästi matkustajia. Hän toi myös esiin, että toteutuessaan lähijunahanke toisi rantarataa pitkin yhteyden pääkaupunkiseudulle asti.

Suden mukaan lähijunahanke on hyvällä mallilla, koska sähköistetty rata on valmis. Lisäksi yksityinen liikennöitsijä on jo hieronut vaunukauppoja VR:n kanssa ja suunnittelee junaliikenteen käynnistämistä.

– Näin otollista tilannetta Vakka-Suomella ei ole ollut pitkään aikaan, että me voidaan oikeasti saada lähijunaliikenne, Susi huomauttaa.

Aleksi Stenberg (kd.) piti Kasitien eritasoliittymää tärkeimpänä, mutta huomautti, että perheenisänä hän näkee pyörätiehankkeet myös merkittävinä.

– Niitä pitkin lapset saavat kulkea rauhassa ja vapaasti kouluun. Tämä on minulle arvokysymys, Stenberg sanoi.

Myös Laurén kallistui Kasitien eritasoliittymän kannalle, mutta hän piti tärkeänä myös Kalanti–Kodjala-pyörätien toteuttamista. Kasitien liittymän toteuttamisen puolesta puhuivat myös Kontu ja Elomaa.

– Miksi hankkeiden pitäisi poissulkea toisensa? Emmekö voi viedä kaikkia maaliin, Milla Lahdenperä (kok.) sanoi, mutta kertoi kallistuvansa Kustavin pyörätien kannalle.

Hanna Hyttinen

Paikalla olleet ehdokkaatÅsa Gustafsson (r.)

Ritva Kike Elomaa (ps.)

Mauri Kontu (kesk.)

Milla Lahdenperä (kok.)

Heli Päivikki-Laurén (sd.)

Mirva Salonen (vihr.)

Jyrki Susi (liik.)

Aleksi Stenberg (kd.)

Johannes Yrttiaho (vas.)

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän