Uki ja Varha eri linjoilla Väiskistä– Hyvinvointialue ottaisi työpajan maksutta käyttöönsä

0
Työpaja Väiskissä toteutetaan kuntouttavaa työtoimintaa ja nuorten sosiaalista kuntoutusta 18-29-vuotiaiden nuorten kanssa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on lähettänyt kunnille sopimusehdotuksen kuntouttavan työtoiminnan yhteistoiminnan muodoista. Varhan lähettämässä sopimusehdotuksessa lähdetään siitä, että kyse on kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyöstä ja tästä syystä kumpikaan osapuoli ei maksa rahallista korvausta toiselle sopijapuolelle. Lisäksi sovittaisiin, että kunnan tiloissa olevat työkoneet ja laitteet ovat kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden käytettävissä maksutta. Merkittävä osa kuntouttavasta työtoiminnasta Uudessakaupungissa toteutetaan kaupungin ylläpitämässä työpaja Väiskissä.

Kaupunginhallitus ei hyväksynyt Varhan esittämää sopimusta, vaan päätti, että kaupunki ehdottaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle, että sopimuksen tekemistä määräaikaisena. Sopimus olisi voimassa vain 30.9.2023 asti.

Kaupunginhallitus on sillä kannalla, että kaupungin etujen mukaista ei ole sopia yhteistyöstä ilman rahallista korvausta. Toiminta on ollut aiemmin osa kaupungin sosiaalipalveluita ja nyt kun sosiaalipalvelut ovat siirtyneet Varhalle, ei ole selkeää arviota kuntouttavaan työtoimintaan kohdistuvista, kunnalle jääneistä kustannuksista. Tämän takia Varhan lähettämän sopimusehdotuksen allekirjoittamista ei tässä vaiheessa voida pitää kaupungin etujen mukaisena.

Varha on linjannut, että ilman sopimusta tai tietoa kustannuksista Varhan viranhaltijat eivät saa osoittaa asiakkailleen kuntouttavaa työpaikkaa kunnan tarjoamissa palveluissa.

Kaupunginhallitus korostaa, että kuntouttavan työtoiminnan häiriötön jatkuminen on myös kaupungin kannalta tärkeää, tästä syystä kaupunki ehdottaa määräaikaista sopimusta. Sen aikana kaupunki voi selvittää tarjottavien palvelujen kustannukset ja neuvotella Varhan kanssa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen sisällöstä.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän