Uki kiirehtii Kalannin pyörätietä ja Kasitien eritasoliittymää– ”Pitäisi rakentaa jo ensi vuonna”

0
Kantatie 43:lla sattui pyöräilyonnettomuus heinäkuussa. Sen jälkeen tielle on vaadittu uutta kevyenliikenteen väylää Kalanti - Kodjala -välille.

Uudessakaupungissa ollaan tyytyväisiä, että Turku – Uusikaupunki -radan peruskorjaus on Väyläviraston uuden investointiohjelman luonnoksessa. Luonnokseen on nostettu myös Kalannin ja Kodjalan välinen kevyenliikenteen väylä yhdeksi kärkihankkeeksi. Väyläviraston investointiohjelman mukaan kevyenliikenteenväylä rakennetaan ohjelmakaudella 2023–2026. Aiemmin hanke oli mainittu ohjelmaluonnoksessa yhtenä mahdollisesti toteutettavana hankkeena.

Sen sijaan Kasitien Laitilan eritasoliittymä ei ole mukana investointiohjelmassa.

Väylävirasto on pyytänyt kunnilta lausuntoa tälle luonnokselle valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2024–2031. Kaupunginhallitus toteaa lausunnossaan, että Turku – Uusikaupunki -radan peruskorjaus on toteutettava niin, että se mahdollistaa henkilöjunaliikenteen ja vähintään 100 km/h:n matkanopeuden.

Lisäksi lausunnossa todetaan, että vaarallisten aineiden kuljetusten ratapihan mahdollista sijoittumista Yaran pengertielle ei pidetä mahdollisena. Makeanvedenallas on lähellä pengertietä ja altaasta saa juomavetensä Uudenkaupungin asukkaiden lisäksi myös osa Vakka-Suomen muiden kuntien asukkaista. Lisäksi ratapiha toisi liian suuren riskin alueella, jossa jo nyt on merkittävä riskikeskittymä, Yaran lannoitetehdas ja Teboilin nestekaasutäyttölaitos.

Kasitiestä kaupunginhallitus toteaa, että liittymähankkeen parantamisen merkittävyyttä ei ole tiedostettu oikealla tavalla, kun valtatie 8:n Laitilan kohdan parantaminen on jätetty kokonaan investointiohjelman ulkopuolelle.

– Raskaan liikenteen kasvu on Lounais-Suomen pääteillä ollut selkeästi muuta maata nopeampaa ja valtatie 8 ja kantatie 43 valo-ohjattu liittymä toimii huonosti haitaten erityisesti kuljetusten sujuvuutta, kaupunginhallitus ruotii.

Uusikaupunki toteaa lausunnossaan myös, että hanke olisi toteutusvalmis jo vuonna 2024.

Kalannin ja Kodjalan välisestä kevyenliikenteenväylästä Uudenkaupungin kaupunginhallitus toteaa, että hankkeesta on laadittu tiesuunnitelma, joka on hyväksyntäkäsittelyssä. Lisäksi Uusikaupunki ja Laitila ovat sitoutuneet väylän rahoitukseen yhdessä Ely-keskuksen kanssa ja kaupungit pitävät erittäin tärkeänä hankkeen nostamista investointiohjelmassa toteutukseen vuonna 2024.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän