Vakka-Suomen isoimmat eläkkeet Kustavissa – Suomalaisten keskieläke 1 845 euroa kuukaudessa

0
Vakka-Suomen suurimmat eläkkeet maksetaan kustavilaisille.

Suomalaisten keskimääräinen kuukausieläke nousi viime vuonna ensimmäistä kertaa yli 1 800 euroon. Keskieläke oli 1 845 euroa kuukaudessa, kun se edellisvuonna oli 1 784 euroa. Tiedot selviävät tällä viikolla julkaistusta Eläketurvakeskuksen ja Kelan selvityksestä.

– Lähes 70 prosentilla suomalaisista kokonaiseläke oli alle 2 000 euroa kuukaudessa. Heistä selkeä enemmistö oli naisia. Yli 3 000 euron eläkettä sai viime vuonna noin 10 prosenttia eläkkeensaajista. Heistä valtaosa oli miehiä, tilastosuunnittelija Joonas Hautamäki kertoo.

Kustavilaisilla on Vakka-Suomen suurimmat eläkkeet. Kustavissa asuva eläkeläinen sai viime vuonna keskimäärin 1 891 euroa kuukaudessa. Toiseksi suurimmat eläkkeet maksettiin alueella Uudessakaupungissa, jossa eläkkeiden keskisumma oli 1 762 euroa.

Pyhärannassa keskimääräinen kuukausieläke oli 1 749 euroa ja Taivassalossa 1 669 euroa. Pienimmät eläkkeet Vakka-Suomessa oli Vehmaalla ja Laitilassa. Vehmaalaiset saivat keskimäärin 1 591 euroa ja laitilalaiset 1 576 euroa.

Koko Suomen keskimäärin suurimmat eläkkeet maksettiin Uudellamaalla ja pienimmät Etelä-Pohjanmaalla. Uudellamaalla keskieläke oli 2 177 euroa ja Etelä-Pohjanmaalla 1 607 euroa. Suurimmat eläkkeensaajat asuivat viime vuonna Kauniaisissa, jossa keskieläke oli 3 311 euroa.

Espoossa keskieläke oli 2 466 euroa, Helsingissä 2 288 euroa. Myös monissa muissa maakunnissa oli kuntia, joissa keskieläke oli koko maan keskiarvoa suurempi. Suomen pienin keskieläke oli Soinin kunnassa, 1 366 euroa.

Kokonaiseläkemenot olivat Eläketurvakeskuksen mukaan viime vuonna yhteensä 35 miljardia euroa. Joka kolmas 16 vuotta täyttänyt sai eläkettä Suomessa. Mediaanieläke oli viime vuonna 1 614 euroa kuukaudessa. Vuonna 2022 miesten keskieläke oli 2 070 euroa kuukaudessa, ja naisten 1 658 euroa eli viidenneksen vähemmän.

– Sukupuolten välinen ero keskimääräisen eläkkeen tasossa muuttuu hitaasti. Ero on kymmenessä vuodessa kaventunut kaksi prosenttiyksikköä, tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino toteaa.

Eläke-ero heijastaa tehtyä työuraa, sen pituutta ja palkkatasoa. Suomessa oli viime vuonna 1,6 miljoonaa eläkkeensaajaa. Eläkkeensaajien osuus koko maan väestöstä oli 34 prosenttia, kun tilastointiperusteena käytetään yli 16-vuotiaita. Valtaosa eläkkeistä maksettiin vanhuuseläkkeinä. Vanhuuseläkkeiden summa oli 29,3 miljardia euroa.

Suhteellisesti eniten eläkkeensaajia asui Etelä-Savossa, jossa eläkkeensaajien osuus oli 45 prosenttia väestöstä. Toiseksi eniten eläkkeensaajia asui Kainuussa, lähes 44 prosenttia väestöstä. Kolmanneksi eniten asui Kymenlaaksossa, jossa eläkkeensaajia oli lähes 42 prosenttia.