Valtuustoaloite: Sakunkulman toiminta osittain kaupungille

0
SDP:n valtuustoaloitteessa esitetään, että Sakunkulman toimintojen jatkamista kaupungin alla tulisi selvittää.

Maanantain kaupunginvaltuuston kokouksen lopuksi SDP:n valtuustoryhmä teki aloitteen, jossa se ehdottaa, että Sakunkulman toiminta siirrettäisiin osittain osaksi Uudenkaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) toimintaa. Sakunkulman toiminnasta siirrettäisiin aloitteen mukaan kaupungille se osa, jonka pyörittäminen ei kuulu Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle eli Varhalle. Aloitteessa esitetään, että Sakunkulman toimintojen jatkamista kaupungin alla tulisi selvittää.

– Tähän asti Uudenkaupungin kaupunki ja eri järjestöt ovat huolehtineet ikäihmisten hyvinvointipalveluista, ja tästä hyvänä esimerkkinä on Sakunkulma. Sakunkulma ei kuitenkaan ole sellaisenaan palvelua, josta Varhan tulee vastata. Meidän tulisi kaupunkina taata, että myös tulevaisuudessa alueemme ikäihmiset saavat hyvinvointia tukevia palveluita myös sosiaalisella puolella, aloitteessa todetaan.

Aloitteessa korostetaan, että ikäihmisille on tärkeää, että heille järjestetään ohjattua toimintaa ja yhdessäolemista. Heidät on saatava kodeistaan liikkeelle.

– Osassa kuntia ja kaupunkeja on perustettu tätä varten hyvinvointikoordinaattorin toimi, aloitteessa lukee.

Aloitteen esittäjä Heli-Päivikki Laurén (sd.) kertoo näkevänsä tärkeänä, että Sakunkulman toiminta liitetään osaksi hyte-sektoria. Toiminnan on pidettävä sisällään ikäihmisten liikunnan lisäksi sosiaalista kanssakäymistä, keskustelua, yhdessäoloa ja erilaista ohjattua toimintaa.

– Toiminnan piiriin on päästävä ilman palvelusuunnitelmaa ja myös omaishoidettavilla on oltava oikeus osallistua Sakunkulman toimintaan. Sakunkulman toiminnalla on ennaltaehkäisty ikäihmisten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä sekä tuettu kotona asumista.