Varhan palvelustrategia on jo työn alla

0

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle laaditaan palvelustrategia tämän vuoden aikana. Strategian asiantuntijatyöpajoja on helmi-maaliskuussa järjestetty jo kahdeksan. Niihin on osallistunut kaikkiaan noin 300 asiantuntijaa eri aloilta. Työpajoissa on koottu käsitystä nykypalvelujemme ongelmista, keskusteltu parantamisehdotuksista ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Kevättalven työryhmissä on tehty asiakaslähtöisiä harjoituksia. Tavoitteena oli löytää ratkaisuja eri palvelujen yhteensovittamiseksi. Työpajoissa on käsitelty esimerkiksi kuvitteellista tapausta, jossa monilapsisen perheen vanhempi saa rintakipukohtauksen. Perheen vanhemmilla on ylipainoa ja verenpainetautia, ajoittain liiallista alkoholinkäyttöä, lapsilla nepsy-oireilua ja lisäksi perheen toimeentulo ei riitä. Ryhmätyönä pohdittiin, miten perheen palvelutarpeeseen vastattaisiin, jos esimerkkihenkilö asuisi kaukana asutuskeskuksista ja sitä, mitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keinoin voitaisiin tehdä.

Asiantuntijatyöryhmät kävivät läpi nykyisten käytäntöjen mahdollisuuksia ja heikkouksia sekä uhkia, jos muutoksia nykyiseen ei tehtäisi. Eri ryhmien työt täydentävät toisiaan ja seuraavassa vaiheessa niistä tehdään yhteenveto.

Varhan palvelujen konseptointi on monivaiheinen prosessi ja työ jatkuu läpi vuoden. Palvelustrategiaan kirjataan keskeisten palveluiden ja palveluverkon kehittämistarpeet ja niille valtuustokauden mittaiset tavoitteet. Aluevaltuuston on tarkoitus käsitellä palvelustrategiaa seminaareissa huhti- ja kesäkuussa.

Laki edellyttää kaikkia hyvinvointialueita laatimaan palvelustrategian. Aluevaltuusto hyväksyy ensi syksynä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ylätason strategian.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän