Arki sisältää riskejä

0

Viikolla julkaistiin tuore Varsinais-Suomen alueellinen riskiarvio. Alueellinen riskiarvio on osa alueen viranomaisten, kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen varautumisyhteistyötä. Ajantasaisen arvion avulla voidaan tunnistaa ne merkittävimmät riskit, joihin eri tahojen olisi syytä varautua. Riskiarviot toimivat varautumisen tukena ja niitä hyödynnetään varautumisen suunnittelussa sekä alueen koulutus- ja harjoitustoiminnassa.

Alueellisen riskiarvion toteutuksen koordinaatiosta on vastannut Varsinais-Suomen pelastuslaitos yhteistyössä Lounais-Suomen aluehallintoviraston kanssa. Uudenkaupungin alueelta riskiarvioon on nostettu useita erilaisia mahdollisia kohteita ja skenaarioita. Yllättävää on se, että kyse on meille hyvin arkisista ja jokapäiväisistä asioista.

Liikenneriskit kohdistuvat sekä rautatie- että maantieliikenteeseen. Uudenkaupungin ja Turun välisellä rataosuudella on kymmeniä vartioimattomia tasoristeyksiä, lisäksi valtaosan kohdalla näkyvyys on puutteellinen. Alueen päätieverkosto on vanhentunut ja suurelta osin huonokuntoinen. Jo näistä syistä johtuen liikenneturvallisuus on alueella heikko. Saaristo aiheuttaa myös omat logistiset haasteensa esimerkiksi pelastustoimelle.

Luonnollisesti riskiarviossa on huomioitu myös tehtaat ja laitokset, joissa käsitellään suuria määriä vaarallisia aineita. Uudessakaupungissa tähän ryhmään kuuluu Yaran Uudenkaupungin tehtaat. Vastaavia korkean riskin laitoksia on koko Varsinais-Suomen alueella noin sata, eli siinä mielessä Uudenkaupungin tilanne ei ole mitenkään erityinen. Mutta kaikkeen on aina hyvä varautua ja myös meillä kuntalaisilla on vastuumme opetella toimimaan oikein vaaran uhatessa. Tiedätkö sinä mitä tehdä, jos kuulet yleisen vaaramerkin?

Riskiarvion laatijat ovat myös käyneet läpi sitä, miten yhteiskunta kestää erilaisia häiriötilanteita, esimerkiksi vesihuollon osalta. Onneksi Uudessakaupungissa on asiaan jo herätty ja selvitystyö uuden mahdollisen vesilaitoksen rakentamisesta on jo tilattu. Moniin muihin riskiarviossa esille nousseisiin riskikohteisiin ei Uusikaupunki voi kuntana vaikuttaa, mutta vesihuolto on yhä meidän omissa käsissämme.

Maija Ala-Jääski