Kaupungin rakennuskannan hallinnoinnista selvitys – Nyt käydään läpi, mitä kannattaa omistaa tai vuokrata

0
Uusikaupunki omistaa muun muassa Kasvin talon, jossa toimii aktivointi- ja työllisyyskeskus Puusti. Kaupunki on käynnistänyt kiinteistöselvityksen omistamistaan ja hallinnoimistaan kiinteistöistä.

Uusikaupunki käynnisti työn kaupungin rakennuskannan hallinnoinnista. Kaupungin tekniset ja ympäristöpalvelut selvittävät yhdessä Inspira Oy:n kanssa, minkälaisen kiinteistömassan omistaminen olisi kaupungin strategian kannalta järkevää ja, mitkä rakennukset kannattaisi myydä tai jatkojalostaa.

– Teemme yhteistyössä projektin, jossa hyvinvointialueiden kiinteistöjen yhtiöittämisselvityksen lisäksi tehdään koko kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinnan strateginen selvitys, kaupungin tekninen johtaja Jari Nikkari kertoo.

Kaupunki vuokrasi hyvinvointialueelle vuoden vaihteessa 10 kiinteistöä ja sen lisäksi esimerkiksi koulujen ja päiväkotien terveydenhoito- ja koulukuraattoritiloja. Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jonka mukaan Suomen kaikkien kuntien on kolmen vuoden sisään yhtiöitettävä kaikki hyvinvointialueelle vuokratut tilat.

Kaupungin selvityksessä ei kuitenkaan tarkastella vain hyvinvointialueelle siirtynyttä kiinteistömassaa, vaan koko kaupungin kiinteistöomaisuus ja sen hallinta käydään läpi.

– Selvityksessä pohditaan myös esimerkiksi vuokrasopimusten muodostumista ja yhtiöittämisvelvoitetta. Lisäksi arvioidaan kaupungin muiden kiinteistöjen yhtiöittämiselle ja mahdollisille kiinteistöjärjestelyille, kuten myynnille tai kiinteistöjen jatkojalostukselle, soveltuvia ajankohtia ja toimenpiteitä, Nikkari lisää.

Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto päätti viime joulukuussa, että kaupungin teknisen toimen on tuotava viimeistään tulevan kesäkuun valtuustoon kiinteistöselvitys. Selvityksestä on käytävä ilmi kaupungin omistamat, myytävät, ulosvuokrattavat ja purettavat kiinteistöt.

– Työn lopputuloksena Uusikaupunki saa tulevaisuuteen katsovan kokonaiskuvan kiinteistöomaisuuden omistamiseen ja hallintaan soveltuvimmista strategisista valinnoista, Nikkari summaa.