Kaupunki ei pura vielä Mältinkallion vuokrasopimusta

0
Mältinkallion tontti kuuluu kaupungille ja nyt kaupunki on vapauttamassa tontin konkurssiin menneen asunto-osakeyhtiön vuokrasopimuksesta.

Mältinkalliolle kerrostaloa varten perustettu As Oy Uudenkaupungin Fregatin konkurssipesä on ilmoittanut kaupungille, että se ei jatka rakennushanketta. Asunto-osakeyhtiö ei myöskään kykene täyttämään maanvuokrasopimuksen mukaista rakentamisvelvoitetta.

As Oy Fregatti vuokrasi kaupungilta Mältinkallion tontin vuonna 2017. Lisäksi yhtiö vuokrasi yhdessä kolmen muun asunto-osakeyhtiön kanssa pysäköintitontin samalta alueelta. Kerrostaloille myönnettiin rakennusluvat 2018. Fregatin ilmoitus koskee siis yhtä Mältinkalliolle suunnitellusta neljästä puurakenteisesta kerrostalosta.

Kuntarahoitus Oy haki asunto-osakeyhtiö Uudenkaupungin Fregattia konkurssiin viime vuonna ja se asetettiin konkurssiin lokakuussa 2022. Kaupunki varasi tämän jälkeen konkurssipesälle maanvuokralain mukaisen mahdollisuuden sitoutua vastaamaan rakennustontin ja pysäköintitontin velvollisuuksien täyttämiseksi. Jos konkurssipesä ei sitoudu sopimuksiin, on kaupungilla vuokranantajana oikeus purkaa sopimukset.

Koska Asunto-osakeyhtiö Fregatin keskeinen varallisuus muodostuu vain sen panttaamasta maanvuokrasopimuksesta ja keskeneräisestä rakennuksesta, on hankkeen realisointi mahdollista vain, mikäli tontin vuokrasopimus pysyy voimassa.

Tästä syystä konkurssipesä ehdotti kaupungille, että kaupunki ei käyttäisi oikeuttaan maanvuokrasopimuksen purkamiseen, eikä kaupunki hakisi vuokraoikeuden kirjaamisen poistamista ennen kuin ulosottokaaren mukainen menettely panttiomaisuuden myynnistä on päättynyt tai myynnille olisi todettu ulosottomiehen toimesta lainvoimainen este. Asunto-osakeyhtiön arvion mukaan omaisuuden myynti olisi mahdollista saattaa loppuun tämän vuoden aikana.

Kuntarahoitus Oy sitoutuu maksamaan tontin maanvuokrasopimuksen mukaiset vuokrat viime vuoden lokakuun konkurssista ulosottoasian keskeytymiseen asti, mutta kuitenkin enintään tämän vuoden loppuun. Sitoutuminen vuokranmaksuun ei koske neljälle talolle suunniteltua pysäköintitonttia.

Maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki pura maanvuokrasopimusta, eikä hae tässä vaiheessa vuokraoikeuden kirjaamisen poistamista. Kaupunginhallituksen päätös on voimassa niin kauan kuin Kuntarahoitus vastaa maanvuokran maksamisesta.

Fakta
Mältinkallion taustat

Atico OysuunnitteliMältinkallion tonteille neljää puurakenteista kerrostaloyhtiötä.
Atico Oy oli alun perin Keijo Ullakon omistama yritys.
Senosti pankkialalla toimiva yrittäjä Sami Sillgren.
Atico ehti aloittaa asunto-osakeyhtiö Fregatin rakennuttamisen.
Tontilla on tällä hetkellä pystyssä betonielementeistä tehty pohjakerroksen runko.
As Oy Fregatti on haettiin konkurssiin viime lokakuussa.