Luontopolku, keskusta ja urheilukenttä kaipaavat kohennusta

0
Nähtäväksi jää saako tämä Lokalahden kirkonkylässä oleva leikkipuisto- ja kuntoilualue uuden ilmeen asukasbudjetoinnin kautta.

Asukasbudjetoinnin viimeinen työpaja järjestettiin Lokalahdella. Illan kuluessa aurinkoisessa ilmapiirissä syntyi myös tukku uusia kehitysideoita.

Myös lokalahtelaiset olivat ottaneet aktiivisesti osaa asukasbudjetoinnin ideointivaiheeseen. Lokalahden alueella rahaa ideoiden toteuttamiseen on käytettävissä 15 000 euroa.

Lokalahdelle ei niinkään kaivattu täysin uusia toimintoja, vaan jo olemassa olevien kohteiden kunnostamista ja nykyaikaistamista. Esimerkiksi aivan kirkonkylän keskustan tuntumassa oleva luontopolku tarvitsisi niin uudet opasteet kuin laavun. Työpajaan osallistuneet pohtivat myös mahdollisuutta laajentaa nyt käytössä olevaa reittiä.

Monissa lokalahtelaisten jättämissä ideoissa oli toivottu myös kirkonkylän kehittämistä. Keskustan pusikoituneet viheralueet eivät tällä hetkellä anna kovin imartelevaa kuvaa alueesta. Lisäksi leikkikentälle oli toivottu ainakin istuinryhmiä.

Näiden ideoiden pohjalta työryhmässä syntyi ajatus Lokalahden omasta keskuspuistosta. Eli nykyisen leikkikentän ja beach volley -kentän ympärille rakentuisi puistomainen ajanviettopaikka eri-ikäisille ihmisille. Jos alueelle tulisi myös vesi ja sähkö, olisi siellä mahdollista järjestää erilaisia juhlia, markkinoita ja vastaavia, kaikille avoimia tilaisuuksia. Samalla voisi miettiä uusia käyttömahdollisuuksia esimerkiksi rantalentiskentälle. Olisiko hiekkakenttää mahdollista käyttää joskus vaikka lasten keppihevosratana.

Ideointivaiheessa oli tartuttu uselata taholta siihen että Lokalahdella ei enää ole nuorille omaa tilaa. Kaupungin nuorisotoimen käytössä ollut Nuortentupa myytiin yksityishenkilölle reilu vuosi sitten. Nuorille suunnattua toimintaa on sen jälkeen järjestetty koulun yhteydessä olevassa liikuntasalissa, mutta kokeilu ei ollut järin onnistunut.

Nuorisotilaa pohtineessa ryhmässä todettiin, että Lokalahdelta olisi mahdollista löytää parempikin tila. Joko koulun entisistä asuntotiloista, seurakunnan tiloista tai yksityiseltä vuokranantajalta. Tärkeintä kuitenkin olisi se, että nuoret pääsisivät itse mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan tiloja. Näin tila tuntuisi heti alusta alkaen omalta.

Tilakysymystä suurempi ongelma on se, ettei kaupungin nuorisotoimella ole riittäviä resursseja toiminnan pyörittämiseen. Nuoriso-ohjaajien rinnalle tulisikin palkata vähintään yksi tuntityöntekijä. Asukasbudjetoinnista ei varoja työntekijän palkkaamiseen kuitenkaan heru, vaan rahoitus olisi löydettävä jostain muualta. Työryhmässä kuitenkin todettiin, että jonkinlainen yhteinen hengailutila tai kahvila olisi nuorille saatava.

Illan mittaan puhuttiin myös urheilukentästä ja uimarannasta.

Lokalahden, kuten muidenkin alueiden asukasbudjetoinnin kautta syntyneiden, ideoiden jatkojalostustyö jatkuu. Siitä, mihin budjetissa varattu rahasumma kullakin alueella käytetään, äänestetään toukokuussa.

Ensimmäistä kertaa Uudessakaupungissa käytössä oleva asukasbudjetointi koskee Kalannin, Pyhämaan, Lokalahden ja Uudenkaupungin entisen maalaiskunnan alueita.