Sanoja sanojen perään, tuleeko konkreettisia tekoja?

0

Nuorisovaltuuston (nuvan) aloite koskien puhe- ja läsnäolo-oikeutta kaupunginvaltuuston kokouksissa, käsitelty kaupunginhallituksessa 14.2.2022:

”Kaupunginhallitus päättää, että nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo- ja puheoikeuteen valtuuston kokouksissa otetaan tarvittaessa kantaa hallintosäännön uudistamisen tai päivittämisen yhteydessä.”

Nuorisovaltuuston aloite koskien henkilöstövalintoja, käsitelty kaupunginhallituksessa 13.2.2023:

”Uudenkaupungin kaupungin hallintosääntöä uudistetaan keväällä 2023. Uudistuksen yhteydessä tullaan ottamaan kantaa edustuksellisten ryhmien kuten vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston puhe ja läsnäolo-oikeuksiin sekä nuorisovaltuuston aloitteeseen henkilöstövalintoihin liittyen.”

Nuorisovaltuuston aloitteet ovat pysähtyneet samaan vastaukseen ensimmäisen kerran jo yli vuosi sitten. Hallintosäännön uudistukseen on vedottu niin kaupunginvaltuuston edustuspaikan saannissa kuin henkilöstövalintoihin liittyvässä aloitteessakin. Ja nyt, pitkän odotuksen jälkeen, hallintosäännön uudistus on Uudessakaupungissa edessä toukokuussa. Tämä onkin nuorille oiva tilaisuus päästä näkemään, kiinnostaako kuntapäättäjiä edistää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia oikeasti.

Uudenkaupungin nuorisovaltuusto on paikallisten nuorten äänen esiintuoja paikallisessa ja alueellisessa sekä valtakunnallisessa päätöksenteossa. Nuvan tehtävä on pitää aktiivisesti huolta nuorten etujen valvonnasta yhteistyössä kunnan ja muiden toimijoiden kanssa.

Täällä Uudessakaupungissa nuorisovaltuusto on pyrkinyt saamaan puhe- ja läsnäolo-oikeuden kaupunginvaltuustoon jo useiden nuorisovaltuustokausien ajan. Aloitteita on tehty yksi toisensa jälkeen, mutta vastaanotto ei koskaan ole ollut lämmin. Uusikaupunki on jäänyt pahasti jälkeen nuorten äänen kuulemisessa.

Suomen nuorisovaltuustojen liiton vuoden 2022 nuorisovaltuustoselvityksen mukaan nuorisovaltuuston puhe- ja läsnäolo-oikeudesta kunnanvaltuustoissa on tullut jo yleinen käytäntö. Selvityksen mukaan jo 85 prosentilla nuorisovaltuustoista on puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuustossa. Lisäksi joka viidennellä nuorisovaltuustolla on edustuspaikka kaupunginhallituksessa.

Nuorisovaltuuston toimintaedellytykset on määritelty kuntalaissa. Kuntalain mukaan nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

Nuorisovaltuustojen kuntalaissa määritetyt toimintaedellytykset eivät kuitenkaan nuvan jäsenten mielestä toteudu Uudessakaupungissa. Nuorisovaltuustoa ei oteta mukaan niihin vaikuttamisen foorumeihin, jotka se kokee nuorten kannalta tärkeiksi.

Nuorisovaltuuston kantaa kysytään nuoriin liittyvässä päätöksenteossa todella harvoin. Usein kuntapäättäjät sanovat nuorten äänellä olevan paljon merkitystä, mutta konkreettisiin tilanteisiin tultaessa nuoret jätetään usein huomiotta ja heidän mielipiteensä jopa syrjäytetään kokonaan.

Nuorisovaltuuston heikot toimintaedellytykset näkyvät vahvasti myös nuorisovaltuuston toiminnassa. Monien nykyisten nuvalaisten tämän kauden tavoitteisiin kuuluu se, että nuorten ääni saataisiin kuuluviin ja vaikutusmahdollisuudet paranisivat. Nuorisovaltuustouransa päättäneiltä nuorilta lopetussyiksi nousee esimerkiksi kokemus siitä, ettei nuorisovaltuuston kautta pääse juurikaan vaikuttamaan ja se, miten kuntapäättäjien piittaamattomuus turhauttaa ja raivostuttaa.

Vaikka vastoinkäymisiä on ollut jo useampia, nuorisovaltuusto ei aio luovuttaa. Me nuoret haluamme vaikuttaa asioihin ympärillämme. Jos nuorille annettaisiin enemmän väyliä olla mukana, myös monet kuntapäättäjät tulisivat yllättymään positiivisesti.

Olemme tulevaisuuden tekijöitä ja meillä tulee olla vaikuttamisen puitteet kunnossa. Uusikaupunkilaisten kuntapäättäjien on aika tiputtaa ennakkoasenteensa ja antaa nuorille mahdollisuus.

Helmi Rantanen

Uudenkaupungin Nuorisovaltuuston puheenjohtaja ja lukiolainen