Selvitystyön kautta pohditaan uuden vesilaitoksen tarvetta

0
Uudenkaupungin vesilaitos on rakennettu raakavesilähteenä tuolloin toimineen Ruokolanjärven rannalle 1950-luvulla. Laitosta on saneerattu ja laajennettu useaan otteeseen. Nykyisinhän raakavesi tulee makeavesialtaasta.

Uudenkaupungin ja koko Vakka-Suomen vesihuollon toimintavarmuutta on parannettava. Uudenkaupungin Nervanderin vesilaitos on rakennettu jo 1950-luvulla, eli laitos tulee käyttöikänsä päähän parin vuosikymmenen kuluessa.

– Meidän vesilaitosta on laajennettu useaan otteeseen ja siitä on pidetty erittäin hyvää huolta. Mutta totuus on, että vesilaitos tulee käyttöikänsä päähän ja meillä on myös tarvetta uusille varajärjestelmille. Näistä syistä johtuen on jo nyt lähdetty selvittämään uuden vesilaitoksen hankintaa, taustoitti Uudenkaupungin vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm.

Vedentuotannon suuntaviivat -selvitystyön tekee Afry Finland Oy:ltä. Työssä selvitetään uuden vedenkäsittelylaitoksen mahdollisia sijaintivaihtoehtoja, laitoksen mitoitusta ja tilantarpeen määritystä sekä raakaveden toimintavarmuuden parantamista. Selvitystyön tekemiseen osallistuu myös vesilaitoksen oma henkilökunta.

– Vaikka uuden vesilaitoksen mahdollinen rakentaminen siintää vasta vuosien tai jopa vuosikymmenten päässä, on selvitystyö aloitettava jo nyt sekä taloudellisista että käytännön syistä, painotti Westerholm

Yksi painava syy on se että uuden vesilaitoksen rakentaminen on kallista.

– Mutta jos meillä olisi laitoksen tuleva sijainti tiedossa ja rakentamispäätös olemassa, niin voisimme ensin rakentaa uudelle laitokselle johtavaa putkistoa rauhassa usean vuoden ajan ja näin tasata laitoshankkeen rahoituspainetta, muistutti Westerholm.

Uuden vesilaitoksen rakentaminen saattaa myös vaatia kaupungin taholta maanhankintaa, kaavoitusta ja vastaavia, usein aikaakin vieviä toimia.

– Mahdollisia sijoituspaikkoja löytyy kyllä useitakin, totesi Westerholm.

Kyse ei kuitenkaan ole vain Uudenkaupungin vesilaitoksen toiminnasta, vaan koko Vakka-Suomen alueen vesihuollon toimintavarmuudesta.

– Me tarvitsemme ehdottomasti myös varavesilaitosta ja itse näkisin niin, että kun uusi vesilaitos valmistuu, kunnostetaan nykyinen Nervanderin vesilaitos varalaitokseksi. Näinhän on toimittu esimerkiksi Turussa, kertoi vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm.