Sorvakkoon suunnitellaan puistogolfrataa – Se elävöittäisi Kaupunginlahden rantaa entisestään

0

Janne Laitinen on perustamassa yhtiötä, joka suunnittelee puistogolfrataa Sorvakon Rantatien päähän. Alustavassa suunnitelmassa on myös mahdollisuus golfkentän liitännäispalveluille, kuten terassille ja keittiötiloille. Myös matkaparkin sijoittaminen toimintojen yhteyteen olisi mahdollista.

Kaupunki on todennut Laitisen suunnitelmaluonnokset kaupungin tavoitteiden mukaisiksi, koska ne lisäävät viihtyvyyttä ja kasvattavat vetovoimaa. Toiminta vaatisi kuitenkin alueen asemakaavan muutosta ja alueen pysäköinti- ja liikennejärjestelyitä on tarkisteltava uudelleen.

Maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus päätti vuokrata ja varata Laitiselle perustettavan yhtiön lukuun yhteensä noin 4 400 neliömetrin kokoisen alueen kiinteistöstä. Vuokra-aika n 10 vuotta ja vuosivuokra kenttäalueesta on 0,84 euroa neliömetriltä ja keittiö- ja terassialueesta 1,30 euroa neliöltä.

Kaupunki ja Laitinen laativat erilliset vuokrasopimukset sen jälkeen, kun kaupunkisuunnittelu on hyväksynyt suunnitelmat alueen toteuttamiseksi. Lisäksi kaupunginhallitus päätti käynnistää asemakaavan muutoksen Sorvakon rantatien katualueella sekä sitä ympäröivällä puistoalueella.

Laitisen suunnittelema puistogolfrata on jatkumoa Aittarannan makasiinien ja kulttuurikeskus Crusellin välisellä puistoalueella jo sijaitseville padel-kentille, koripallokentille ja venerannalle. Kaupungin tavoitteena on sijoittaa erilaisia toimintoja alueelle, jotta paikasta tulee vetovoimaisempi.