Tammenlehväsukupolvi maailman onnellisimmassa maassa

0

Kansallisen veteraanipäivän 37. valtakunnallinen pääjuhla järjestetään 27.4.2023 Suomen Turussa teemalla ”Sotiemme opetukset – tulevaisuutemme turvaksi. Ei enää koskaan yksin”, ”Lärdomar av våra krig – för vår framtida säkerhet. Aldrig ensam igen”.

Päivien teemat ovat liittyneet sukupolvien välisen yhdessäolon, kuuntelemisen ja kuulemisen tärkeyteen sekä veteraaniemme perinnön vaalimiseen ja saattamiseen aktiivisesti nuorempien sukupolvien tietoon. Halutaan varmistaa, että Suomen nuoriso tuntee itsenäisyytemme hinnan.

Perustuslakimme mukaan vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Veteraanien kulttuuriperintö on osa kansallista kulttuuriperintöämme. Veteraanien perintö on itsenäinen isänmaa, jota juhlimme 6.12.

Perinteeseen tukeutuminen antaa lujan perustan itsenäisyydelle ja olemassaololle. Perinteen vaalimiseen kansallisena veteraanipäivänä 27.4. sopivat kaikki itsenäisyyssotamme yli sadan vuoden ajalta. Muistopäivä kannustaa myös kansalliseen yhtenäisyyteen.

The World Happiness Report 2023 -julkaisun mukaan Suomi on kuudetta kertaa peräkkäin maailman onnellisin maa. Tammenlehväsukupolvemme on paaluttanut perustuksen tähän arvostettavaan tulokseen. Keski-iältään 98-vuotiaita veteraaneja oli vuoden 2023 alussa vielä 2 985. Heistä miehiä oli 1 298 ja naisia noin 1 687. Veteraanien puolisoita ja leskiä sekä sotaleskiä oli noin 9 000.

Veteraaniemme perintö ja perinteet eivät säily itsestään, vaan ne vaativat jatkuvaa ylläpitoa. Valtioneuvoston kanslian asettama työryhmä julkaisi 9.3.2023 ehdotuksensa, miten Suomen 1939–1945 käymien sotien ja veteraanien perinnettä tulevaisuudessa säilytetään. Veteraaniperinnetyö ja sen rahoitus tulee tunnistaa pitkäjänteisesti yli hallituskausien ja hallitusohjelmien.

Ehdotuksen mukaan veteraaniperinne ja -työ ovat kiinteä osa maanpuolustusta ja kulttuuriperintöä. Niistä huolehtiminen kuuluu laajalle joukolle: järjestöille, yhdistyksille, säätiöille, kunnille ja seurakunnille sekä valtiolle. Päävastuu olisi Tammenlehvän Perinneliitolla, joka edistää kansallista yhtenäisyyttä, pitää yllä maanpuolustustahtoa, vaalii tammenlehväsukupolven kulttuuriperintöä ja jatkaa veteraanien tukityötä.

Kevään kuluessa Varsinais-Suomeen perustettava Tammenlehvän Perinneliiton alueellinen perinneyhdistys ottaa maakunnallisen vastuun perinnetyöstä. Askeleen pidemmällä ollaan Uudessakaupungissa, jossa paikallisen tason veteraaniperinnetoimikunta perustettiin 29.3.2023.

Kansakuntamme menestymiseen vaikuttavat monet tekijät, joista osa on meidän ulottumattomissamme. Kuitenkin omaan turvallisuuteemme voimme vaikuttaa. Se tapahtuu veteraanisukupolvemme tuntemalla tavalla. Se tapahtuu pitämällä huolta puolustuksestamme. Maanpuolustuksemme kaikkien osa-alueiden tulee olla kunnossa.

Hannu Luotola

prikaatikenraali evp