Työttömäksi joutuville tarjotaan erilaisia tukitoimia

0
Varsinais-Suomen ely-keskus on valmistellut jo erilaisia tukitoimia autotehtaalta työttömäksi joutuville henkilöille.

Varsinais-Suomessa on jo aloitettu ennakoivat toimet Uudenkaupungin työllisyystilanteen hallitsemiseksi ja autotehtaalta irtisanottavien tukemiseksi.

Uudenkaupungin Valmet Automotiven autotehdas ilmoitti maaliskuussa päättyneiden muutosneuvottelujen tuloksena, että vähennystarve tehtaalla on noin 940 henkilöä. Yhtiö on ennakoinut, että tästä määrästä noin puolet irtisanotaan ja loput lomautetaan toistaiseksi huhti-toukokuun vaihteessa. Osa työvoimasta on ulkomaalaistaustaisia.

Koulutusten, valmennusten, starttirahojen ja palkkatuen lisääntyvää kysyntää varten työ- ja elinkeinoministeriö on jo myöntänyt miljoonan euron lisäyksen alueen työllisyysmäärärahaan. Kotoutumiskoulutuksia ja ammatillisesti suuntautunutta kotoutumiskoulutusta voidaan hankkia alueen tarpeita vastaavasti.

Varsinais-Suomen TE-palveluilla on myös välittömästi tarjolla erilaisia ammatillisia koulutuksia, muun muassa ELY-keskuksen jo aiemmin hankkima kone- ja tuotantotekniikan ammatillinen työvoimakoulutus, jonka määrää kuluvalle vuodelle tullaan alkuvuodesta kasvaneen suuren kysynnän vuoksi lisäämään. Lisäksi tarjolla on yleisimmin tarvittavia työelämän lupa- ja korttikoulutuksia.

Irtisanottujen ja lomautettujen käytössä ovat lisäksi ELY-keskuksen hankkimat valmennuspalvelut, samoin omaehtoisena toteutettavat koulutukset, joita TE-toimiston päätöksellä voidaan tukea työttömyysturvalla.

Toukokuussa järjestetään rekrytointitapahtuma, johon Uusikaupunki kutsuu työpaikan menettäneitä ja rekrytoinneista kiinnostuneita yrityksiä laajalta alueelta.

Myös muita toimia on suunnitteilla ja näitä valmistellaan tiiviissä yhteistyössä ministeriön, Uudenkaupungin, ELY-keskuksen ja Varsinais-Suomen Liiton kanssa.

Työvoiman kysyntä on kuitenkin vielä kohtuullisen korkealla tasolla Varsinais-Suomessa ja osa irtisanotuista ja lomautetuista voi nopeastikin saada uutta työtä.