Varsinais-Suomeen halutaan taajamajunaliikennettä

0

Varsinais-​Suomen liitto yhtyy liikenne-​ ja viestintäministeriön näkemykseen siitä,​ että alkavan hallituskauden alussa on käynnistettävä toimenpiteet julkisen henkilöjunaliikenteen järjestämisen uudistamiseksi. EU-​sääntelyn edellyttämät tasapuoliset kilpailuolosuhteet eivät nykyisellään toteudu huolimatta VR:n yksinoikeuden päättymisestä tammikuussa 2021.

– Varsinais-Suomessa on erinomaiset edellytykset kestävälle asunto-​ ja työmarkkina-​alueelle,​ mikäli junaliikenne otetaan alueellisen joukkoliikenteen rungoksi. Lähijunaliikenne voidaan käynnistää kolmella ratasuunnalla: Turusta Saloon,​ Loimaan kautta Toijalan/Tampereen suuntaan sekä Uuteenkaupunkiin, todetaan Varsinais-Suomen liiton lausunnossa.

Varsinais-​Suomi on edellyttänyt liikenne-​ ja viestintäministeriöltä Etelä-​Suomen taajama-​ ja lähijunaliikenteen ostoliikenteen laajentamista nykyisestä Helsingin,​ Tampereen sekä Lahden–Kouvolan ja Kotkan muodostamalta alueelta Varsinais-​Suomeen. Ostoliikennesopimuksen laajentaminen edellyttää valtion henkilöjunaliikenteeseen käyttämien hankintojen lisärahoitusta.

Liitto pitää kalustoyhtiötä merkittävänä tekijänä toimivan markkinan syntymisessä. Suomen poikkeavan raideleveyden vuoksi valtakunnallinen tai alueiden yhteistyönä perustettu kalustoyhtiö on edellytys avoimelle kilpailulle ja markkinoille pääsylle. Kalustoyhtiö,​ joka vuokraisi kalustoa operaattoreiden käyttöön,​ takaa syrjimättömän menettelyn yrityksille.