Väylävirasto esittää Turku – Uki -radan peruskorjaukselle 83 miljoonan euron rahoitusta

0
Peruskorjaukseen liittyisi tasoristeysten poistoja.

Väylävirasto julkaisi torstaina väyläverkon investointiohjelman vuosille 2024–2031. Väylävirasto esittää ohjelmassaan Turku – Uusikaupunki -radan peruskorjaukseen 83 miljoonan euron rahoitusta. Tällä rahoituksella voitaisiin toteuttaa laajempi peruskorjaus pelkän elinkaaren pidentämisen sijaan. Hankkeen tavoitteena on parantaa erityisesti raskasta tavaraliikenneettä sekä elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia, mutta hanke parantaa myös paikallisjunaliikenteen edellytyksiä.

Radan peruskorjaukselle olisi rakentamisvalmius jo ensi vuodelle ja Väyläviraston mukaan sen toteuttamistarve olisi vuosille 2024–2026.

Investointiohjelmaan on nostettu myös Laitila – Kalanti -välisen kevyen liikenteen väylän rakentaminen. Kasitien Laitilan monitasoristeys ei ole päässyt mukaan investointiohjelmaan.

Väyläviraston investointiohjelma ei ratkaise sitä, missä järjestyksessä tai mitkä hankkeet vuosina 2024–2031 toteutetaan, sillä hankkeista päättää eduskunta. Eduskunta voi päättää halutessaan myös investointiohjelman ulkopuolella olevien hankkeiden rahoittamisesta.

– Vaikka investointiohjelmaan sisältyy lukuisia hankkeita, on tarpeita vielä enemmän, eivätkä kaikki tarpeelliset hankkeet mahdu mukaan. Myös kustannustason jyrkkä nousu vaikuttaa siihen, miten paljon hankkeita investointiohjelmaan mahtuu, Väyläviraston suunnittelun toimialajohtaja Pekka Rajala sanoo.

Investointiohjelma päivitetään seuraavan kerran keväällä 2024.