Kaupunki vastasi Hakavan valitukseen

0
Kyläyhdistys Hakava omistaa Hallun koulun, joka on toiminut pakolaisten asuntona.

Kyläyhdistys Hakava ry on valittanut Turun hallinto-oikeudelle kaupunginhallituksen maaliskuisesta päätöksestä olla myöntämättä avustusta yhdistykselle. Hallinto-oikeus on nyt pyytänyt kaupungilta lausuntoa valitukseen. Kaupunginhallitus päätti antaa lausunnon, ettei Kyläyhdistys Hakava ry ole esittänyt kunnallisvalituksessaan sellaista laillisuusperustetta, jonka johdosta aiemmin tehtyä päätöstä pitäsi muuttaa.

Yhdistys anoi viime joulukuussa sosiaalilautakunnalta avustusta, koska yhdistys oli majoittanut Hallun koululle ukrainalaisia ja heidän majoittamisestaan syntyi kuluja. Sosiaalilautakunta esitti Kyläyhdistys Hakavalle 10 360 euron avustusta. Kaupunginhallitus kuitenkin päätti jättää yhdistyksen ilman tukea, koska yhdistys ei ollut tehnyt ukrainalaisten majoituksesta kaupungin kanssa sopimusta. Kaupunginhallituksen ratkaisu syntyi äänin 7–4.

Yhdistys teki asiasta oikaisuvaatimuksen. Kaupunginhallitus hylkäsi sen, koska ratkaisu oli tehty oikeassa järjestyksessä. Kaupungin nyt hallinto-oikeudelle antama lausunto on sisällöltään vastaava.