Kyy rauhoitetaan luonnonsuojelulailla

0
Kyy rauhoitetaan lailla kesäkuun alusta alkaen.

Kesäkuun alussa voimaan astuvassa uudessa luonnonsuojelulaissa kyykäärme pääsee lailla rauhoitettujen eläin joukkoon. Suomi on pitkään ollut ainoa Länsi-Euroopan missä kyykäärmettä ei ole ollut rahoitettu. Kyiden määrä on laskenut paikoin huomattavasti rakentamisen, liikenteen ja vainon takia.

Luonnonsuojelulailla rauhoitetun lajin eläinyksilön tappaminen ja pyydystäminen, sekä tahallinen häiritä ja vahingoittaminen on kielletty. Jos pihapiirissä oleileva kyy aiheuttaa uhkaa ihmiselle tai kotieläimelle, sen saa tarvittaessa ottaa kiinni ja siirtää. Kiinnioton ja siirtämisen ollessa mahdotonta, voi kyyn hätätapauksessa myös tappaa.

Tutkijat muistuttavat, että kyy ei hakemalla hakeudu puremaan ihmistä, vaan purema tapahtuu ihmisen tultua niin lähelle käärmettä että se pelästyy ja puolustautuu. Paras tapa suojautua puremalta on pukeutua saappaisiin liikuttaessa alueella joilla kyitä tiedetään olevan. Vaikka kyyn purema ei yleensä ole terveelle aikuiselle kovin vaarallinen, on sekä aikuisten että lasten hakeuduttava lääkärin hoitoon mikäli käärme pääsee puremaan.

Oman pihapiirin kunto vaikuttaa pitkälti siihen viihtyykö kyy alueella. Kyy ei viihdy avoimessa maastossa koska se on silloin alttiina vihollisen hyökkäykselle. Kyylle sopivia suojapaikkoja, kuten risu- tai lehtikasoja ei kannata jättää lähelle taloa.

Myös nurmikkoalue, jolla pääsääntöisesti liikutaan, on hyvä pitää matalana. Myös käärmeiden ruokavalioon kuuluvat pienet jyrsijät viihtyvät paremmin pitkässä heinikossa. Erilaisten verkkojen avulla voi varmistua siitä ettei kyy pääse suojaan rakennusten alle

Kyiden runsastuminen alueella viittaa usein siihen että niillä on aiempaa enemmän ravintoa. Tämä voi olla suoraan yhteydessä esimerkiksi lintujen talviruokintaan. Huonosti hoidettu lintulauta, josta varisee paljon jyviä maahan, on jyrsijöille mannaa ja auttaa niitä lisääntymään. Jyrsijäkannan pitäminen kurissa onkin yksi keino hallita alueen käärmekantaa.

Kyy on hyvin reviiritietoinen. Jos pihapiirissä majailevan kyyn haluaa siirtää pois pihaltaan, onkin se kuljetettava riittävän kauas. Nykyään suositellaan 2 kilometrin matkaa, ennen puhuttiin jopa kymmenestä kilometristä.