Maahanmuutto ja ilmastoasiat

0

Ruotsissa on nyt suuria ongelmia maahanmuuttajataustaisten ihmisten jengiytymisestä niin, että poliisi ei uskalla enää mennä joihinkin kaupunkien osiin. Maahanmuuttajat eivät ole koneen osia, vaan ihmisiä, joilla on myös oma kulttuuri, mikä on otettava huomioon.

Toinen asia, ilmastonmuutoksen torjunta – se vaatisi myös taloudellisia resursseja, käytännössä lisää valtionvelkaa, mihin ei nyt ole varaa. Suomen talouden nykyisessä tilanteessa on epärealistista toteuttaa ilmastonmuutoksen torjumisen edellyttämät toimet lyhyessä ajassa. Nyt pitäisi tehdä talouden siirtymämalli, jolla nämä asiat sovitetaan yhteen, ettei tapahtuisi elintason rajua laskua, joka aina koituu heikomman osaksi.

Näyttää siltä, että poliitikot ovat EU:n marionetteja ja itsenäinen ajattelu on kielletty.

Nyt tarvitaan poliitikoilta viisautta ja kaukonäköisyyttä.

Kauno Pietilä

Kalanti