Maailma muuttuu. Edelleen.

0

Maailma elää ja toimii jatkuvassa muutoksessa ja murroksessa. Näin on aina ollut ja tulee aina olemaan. Maailmassa tapahtuvat muutokset vaikuttavat kansakuntiin, yhteisöihin ja yksilöihin. Jotkin muutoksista ovat luonteeltaan positiivisia ja eteenpäin työntäviä, toiset taas hyvinkin negatiivisia ja jopa taantumaan ajavia. Ja toisinaan jopa positiiviset muutokset saattavat pelottaa pientä ihmistä.

Olen kuullut sanottavan, että kirkossa kvartaali ei tarkoita neljännesvuotta, vaan neljännesvuosisataa. Joskus jopa neljännesvuosituhatta. Tämän ajan murrokseen ja muutokseen on kuitenkin koko kirkon tasolla pyritty vastaamaan nopeammin. Tai siltä ainakin aikalaisesta tällä hetkellä tuntuu.

Eduskunta on hyväksynyt uuden Kirkkolain, joka astuu voimaan 1.7.2023. Uudistettu laki helpottaa muun muassa paikallisseurakuntien byrokratiaa. Lisäksi kirkolle on pari vuotta sitten hyväksytty Ovet auki -strategia, josta paikallisseurakunnat voivat ammentaa eväitä omiin strategioihinsa sekä päivittäiseen työhönsä. Seurakunnan toiminnan suuntaviivoja on siis pyritty päivittämään.

Kotiseurakunnassa muuttuvaan maailmaan pyritään vastaamaan sillä osaamisella ja niillä lahjoilla, mitä meille työntekijöille, luottamushenkilöille ja seurakuntalaisille on käyttöömme annettu.

Uudenkaupungin seurakunnan kirkkovaltuusto on syksyllä 2022 hyväksynyt sekä uuden yleisstrategian että uuden kiinteistöstrategian vuosille 2023–2026. Näiden ohjenuorien pohjalta seurakunnan toimintaa pyritään kehittämään ja tuomaan lähemmäs seurakuntalaisia. Samalla pyritään keskittämään resursseja seurakunnan ydintoimintaan.

Muuttuminen ja uudistuminen ovat keskeisiä teemoja Roomalaiskirjeen 12. luvussa. Samaisessa luvussa todistetaan vahvasti siitä, kuinka me kaikki kristityt olemme Kristuksessa kuin yksi ruumis, toinen toistemme jäseninä. Nämä teemat, muuttuminen, uudistuminen ja ykseys, ovat niitä, joiden ympärillä seurakuntamme tulee tulevina vuosina tekemään päätöksiään.

Yhtenä isoimpana uudistumiseen ajavana voimana on valitettavasti alueemme seurakuntien jäsenmäärän synkältä näyttävä kehitys. Tämän kehityksen edessä joudumme arvioimaan, miten niukkenevilla resursseilla voidaan varmistaa hengellisen toiminnan jatkuminen ja kehittäminen koko seurakuntamme alueella. Eikä vain tulevina vuosina, vaan myös tulevina vuosikymmeninä.

Alati muuttuvassa, murroksessa olevassa maailmassa on tärkeää muistaa, että halki vuosisatojen kirkolla on ollut paikkansa Suomessa ja suomalaisten keskuudessa. Voimme myös historiaan perehtymällä huomata, että toisin kuin Jeesus, kirkko ei ole sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Kirkko on onnistunut muuttumaan ja uudistumaan ajan mukana.

Seurakunnalla on siis samanaikaisesti tarjota seurakuntalaisille sekä pysyvyyttä että uudistumista. Eivätkä ne sulje toinen toisiaan pois. Tämän jatkumon osana olemme myös me osaltamme uudistamassa kirkkoa ja vahvistamassa sen ykseyttä.

Henrik Mäkilä

talouspäällikkö