Nuorisovaltuusto ajaa nuorten asioita uudella innolla

0
Adaeze Adigwe, Anni Kulmala, Nanna Pietikäinen, Silja Santaniemi, Masi Pietikäinen, Thiago Castro Netto, Bohumil Kotlar, Elsa Sappinen, Maisa Kari, Sisu Broström, Emil Haijanen, Julia Hauta-alus, Senni Soininen ja Siiri Soininen osallistuivat nuorisovaltuuston toukokuun kokoukseen virastotalo Mörnessä.

Demokraattisesti valittujen nuorisovaltuutettujen tehtävä on ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin ja saada nuorten ääni kuuluviin. Uudessakaupungissa ikähaarukka nuorisovaltuutetuille on laaja, sillä ehdolle voivat asettua 13–20-vuotiaat nuoret.

Nuorisovaltuuston kaudet ovat kaksivuotisia ja uusi nuorisovaltuusto aloitti tehtävässään tämän vuoden alussa.

– Nyt uuden kauden ja uusien jäsenten mukana on tullut uutta intoa toimintaan ja on ollut hienoa huomata, että rivijäsenet ovat rohkaistuneet ottamaan enemmän kantaa asioihin, nuorisovaltuuston 1. varapuheenjohtaja Masi Pietikäinen kertoo.

Nuorisovaltuustot ovat kaikkialla puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomia, mutta sen lisäksi Uudenkaupungin nuorisovaltuustolla on myös muita arvoja.

– Nuorisovaltuustolle esimerkiksi yhdenvertaisuus on tärkeää ja olemmekin sitoutuneet noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita, nuorisovaltuuston puheenjohtaja Helmi Rantanen kertoo.

Nuorisovaltuustolla on edustaja viidessä lautakunnassa. Lautakuntapaikkojen lisäksi nuorisovaltuusto on pitkään halunnut edustuspaikan kaupunginvaltuustoon, mutta aloite asian puolesta ei ole mennyt läpi useasta yrityksestä huolimatta.

– Nuoret eivät voi asettua ehdolle tai äänestää kuntavaaleissa, joten olisi tärkeää saada myös nuorten edustaja mukaan kaupunginvaltuuston kokouksiin, sillä olemmehan kuntalaisia mekin, Rantanen perustelee.

Parhaillaan nuorisovaltuusto työstää kannanottoa koskien nuorisovaltuuston suoraa aloiteoikeutta kaupunginvaltuustoon.

– Suora aloiteoikeus edistäisi nuorten osallisuutta ja nuorten äänen kuuluvuutta kaupungissa, Rantanen toteaa.

Kannanottojen ja aloitteiden tekemisen lisäksi nuorisovaltuutetut suunnittelevat ja toteuttavat itse ideoimiaan kampanjoita ja tilaisuuksia.

– Nyt alkuvuodesta olemme esimerkiksi järjestäneet puoluepaneelin ja tehneet mielenterveyskampanjaa, Pietikäinen kertoo.

– Tänä vuonna meillä on tulossa vielä esimerkiksi eduskuntavierailu ja yhteinen kuljetus Turku Pride -tapahtumaan, Pietikäinen jatkaa.

Alkukaudesta nuorisovaltuusto on halunnut keskittyä selkeyttämään työnjakoa.

– Meillä on tapahtumatyöryhmä, vaikuttamistyöryhmä ja viestintätiimi, joissa kaikissa on yksi puheenjohtajistosta työryhmän sihteerinä, nuorisovaltuuston 2. varapuheenjohtaja Silja Santaniemi kertoo.

– Se on selkeyttänyt ja parantanut tiedonkulkua merkittävästi, Santaniemi lisää.

Nuorisovaltuuston ensisijainen kokoontumispaikka on virastotalo Mörne.

– Vakiinnutimme Mörnen kokouspaikaksi luodaksemme meistä entistäkin varteenotettavampaa kuvaa, Santaniemi toteaa.

Nuorisovaltuutetut kertovat kuulleensa nuorisovaltuuston vähättelyä kaupungin virallisena toimielimenä.

– Nuoria vähätellään ja nuorisovaltuustoa pidetään tapahtumajärjestäjänä, Emil Haijanen harmittelee.

– Lisäksi muutoksenvastaisuus on suurta, Haijanen lisää.

– Se on harmillista, koska olemme virallisessa luottamustoimessa ja nuorisovaltuusto on kuitenkin lakiin kirjattu päätäntäelin, toisen kauden nuorisovaltuutettu Maisa Kari toteaa.

Lautakunnissa nuorisovaltuutetut ovat kuitenkin kokeneet olonsa tervetulleiksi.

– Lautakunnassa on suhtauduttu minuun nuorisovaltuutettuna todella hyvin ja on tullut olo, että saan ääneni halutessani kuuluviin, opetus- ja kasvatuslautakunnassa edustava Haijanen toteaa positiivisena.

Nuorisovaltuutetut haluaisivat näkyvyyttä nuorisovaltuustotoiminnalle ja samalla kumota nuorisovaltuutettuihin liittyviä stereotypioita.

– Olen huomannut, että monet eivät edes tiedä, mikä nuorisovaltuusto on, ensimmäisen kauden nuorisovaltuutettu Elsa Sappinen kertoo.

Nuorisovaltuutetut kertovat, että luottamustehtävä nuorisovaltuustossa opettaa paljon tärkeitä taitoja ja käytäntöjä.

– Nuorisovaltuustossa toimimisessa oppii elämän perustaitoja, kokouskäytäntöjä ja tietynlaista diplomaattisuutta, Julia Hauta-alus sanoo.

– Täällä oppii myös demokratian tärkeyden ja sen, ettei oma mielipide aina voita, Maisa Kari lisää.

Nuoret kertovat, että nuorisovaltuustossa on helppoa tuoda omia ideoita esille ja kaikkien mielipiteitä kuullaan tasapuolisesti.

– Jokaiselta ei kuitenkaan kysytä yksitellen mielipidettä, vaan täällä pitää kyllä rohkeasti sanoa, että saa oman äänen kuuluviin, Haijanen toteaa.

Vaikka nuorisovaltuutetut ovat pääasiassa yhtä mieltä nuorisovaltuuston ensisijaisesta tehtävästä, ovat nuoret asettuneet ehdolle useista syistä.

– Asetuin ehdolle, koska haluan vaikuttaa oman kaupungin asioihin, mutta myös siksi, että haluan nähdä, miten asioista päätetään, Bohumil Kotlar kertoo.

– Minusta parasta nuorisovaltuustossa on kontaktien luominen ja muuttotappiokunnan nuorille mieluisammaksi luominen, Haijanen sanoo.

– Nuorisovaltuustossa toimimisessa hienoa on se, että tämä on samaan aikaan sekä vaikuttamista että harrastus, Sappinen toteaa ytimekkäästi.

Iiris Soininen