”Päätä ei kannata hakata seinään”– Nevavuori äänesti sekajätteen keskitetyn kuljetuksen puolesta

0
Kimmo Nevavuori perusteluu kantaansa hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuilla.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päätti 4.5. polttokelpoisen jätteen eli sekajätteen kuljetusjärjestelmästä. Päätöksen mukaan Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) kilpailuttaa jatkossa polttokelpoisten jätteiden kuljetukset osakaskunnissa. Päätöksen ulkopuolelle jäi vain LSJH:n uusin jäsen, eli Uusikaupunki. Tämä tarkoittaa, että Uudessakaupungissa kiinteistökohtainen järjestelmä jatkuu ainakin toistaiseksi.

Uuttakaupunkia jätehuoltolautakunnassa edustava Kimmo Nevavuori (kesk.) äänesti keskitetyn kuljetusjärjestelmän puolesta. Hän perustelee kantaansa sillä, että lautakunnan aikaisemmat päätökset ja niistä seuranneet hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut osoittavat selvästi, että jätelain vaatimia edellytyksiä kiinteistökohtaisen jätteenkuljetusjärjestelmän valinnalle ei ole olemassa. Keskitettyä keräystapaa puoltaa myös se, että bio- ja pakkausjätteen keräys hoidetaan lain mukaan joka tapauksessa keskitetysti.

– Kiinteistökohtaisen järjestelmän valinta olisi ollut nähdäkseni pään hakkaamista seinään. Siitä ei olisi hyötynyt kukaan, vaan asian käsittely olisi jatkunut taas vuosia. Tällainen käyttäytyminen oikeusharkintaa käyttävässä viranomaislautakunnassa olisi selkeästi vastoin hyvää hallintotapaa ja aiheuttaisi lisäksi vain turhia kustannuksia.

Polttokelpoisen jätteen kuljetuksessa on ollut LSJH:n alueella kahta järjestelmää: joko kiinteistönomistaja on kilpailuttanut polttokelpoisten jätteiden kuljetuksen tai LSJH on kilpailuttanut kuljetukset. Muun muassa Maskussa ja Mynämäessä on ollut keskitetysti kilpailutetut kuljetukset. Jätehuoltolautakunnan uuden päätöksen mukaan LSJH kilpailuttaisi jatkossa kaikkien muiden osakaskuntien polttokelpoisten jätteiden kuljetukset paitsi Uudenkaupungin.

Nevavuori kertoo, että jätehuoltolautakunta on tehnyt vuosien mittaan asiasta peräti kuusi päätöstä ja Turun hallinto-oikeus on kumonnut ne kaikki. Viidestä hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu myös korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KHO on hylännyt valitukset ja asia on palautunut jälleen jätehuoltolautakunnalle uuteen käsittelyyn.

Lautakunnassa kiinteistökohtaista järjestelmää kannattaneet pitivät riskinä, että kilpailutuksessa pärjäävät vain isot yritykset ja että keskittäminen voi johtaa maksujen nousuun tulevaisuudessa.

– Olin samaa mieltä vastustajien kanssa siitä, että kunnallinen järjestelmä saattaa vaarantaa alueellisten jätehuoltoyritysten toimintamahdollisuuksia ja jopa nostaa jätemaksuja.

Nevavuoren mielestä nyt onkin erittäin tärkeää huolehtia siitä, että LSJH Oy tekee kilpailutuksen niin, että keräysalueet ovat sen kokoisia, että myös pienemmillä yrityksillä on mahdollisuus osallistua ja voittaa kilpailutuksia.

– Asukkaiden kannalta tärkeintä on, että jätehuolto toimii kattavasti ja mahdollisimman edullisesti.

Jätelain vaatimus


Jätelain mukaan kiinteistön haltijan järjestämän kuljetuksen valinta on poikkeus ja edellyttää, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti koko alueella ja luotettavasti kohtuullisin ehdoin.

Lisäksi järjestelyn pitää edistää jätehuollon yleistä toimivuutta ja kehittämistä alueella.

Päätöksen vaikutusten pitää olla kokonaisuudessaan myönteisiä.