Selvitys: Paikallisen lukion tulevaisuus valoisa – Haasteina opiskelijamäärän lasku ja opetuksen laadun turvaaminen

0
Uudenkaupungin lukio toimii tällä hetkellä väistötiloissa. Opettajat pitävät kuitenkin koulun tulevaisuutta valoisana.

Mikko Saari (ps.) jätti helmikuussa kaupungille valtuustoaloitteen, jossa hän esitti, että kaupungin opetustoimi esittelisi valtuustolle oman visionsa kaupungin tulevaisuuden lukiosta. Hän pyysi opetustoimea pohtimaan, että tulisiko Uudenkaupungin lukion erikoistua vai yhdistetäänkö se esimerkiksi Laitilan lukioon.

Tällä viikolla kokoontunut opetus- ja kasvatuslautakunta vastasi Saaren aloitteeseen. Vastausta valmistelivat opetustoimenjohtaja Arja Kitola , lukion opettajat sekä lukion rehtori Esa Pirkola .

Yhteenvedossa he toteavat, että Uudenkaupungin lukio on yleislukio, jossa opiskelee kuluvalla lukukaudella 209 opiskelijaa. Lisäksi lukiossa on joitakin aineopiskelijoita. Suurin osa paikallisen lukion oppilaista on Uudestakaupungista, mutta väkeä käy myös Vehmaalta, Pyhärannasta, Taivassalosta ja Turusta.

Väestöennusteiden mukaan lukion opiskelijamäärä pysyy suunnilleen nykytasolla vuoteen 2031 asti. Ikäluokkien koko ja lukioon hakeutuvien nuorten määrä kuitenkin vaihtelee vuosittain. Lähivuosina Uudenkaupungin lukion opiskelijamäärä vakiintuu noin 180–190 oppilaaseen. Opiskelijamäärältään paikallinen lukio on muihin Suomen lukioihin verrattuna keskikastia.

Uudenkaupungin lukio on yleislukio, jossa ei varsinaisesti voi erikoistua mihinkään, mutta lukiolla on silti vastausta valmistelleen ryhmän mukaan omat vahvuutensa. Opiskelijat tunnetaan, koska samat opettajat opettavat koko lukioajan. Oppilaille on tarjolla useita räätälöityjä opintojaksoja, joissa hyödynnetään paikallisia yhteistyökumppaneita. Tällaisia ovat esimerkiksi Yara Suomen kanssa yhdessä toteutettavat kemian opinnot tai meribiologian opintojakso Kustavin Katanpäässä.

Fysiikan opinnoissa voi vierailla Tuorlan observatoriossa, yhteiskuntaopissa voi vierailla käräjäoikeudessa. Lisäksi lukio tekee esimerkiksi yliopistoyhteistyötä, opettaa erä- ja luontotaitoja, tarjoaa urheiluyhteistyötä Korihaiden kanssa sekä yrittäjyyskursseja. Uudenkaupungin lukiosta sijoitutaan hieman paremmin jatko-opintoihin kuin keskimäärin suomalaisista lukioista.

Tulevaisuuden lukio-opetuksen haasteita ovat muun muassa opiskelijamäärän lasku, pätevän henkilökunnan säilyttäminen ja nuorten hyvinvoinnin haasteet. Haasteita on myös Suomi toisena kielenä -opiskelijoiden määrän kasvussa sekä opiskeluhuollon henkilöstön pysyvyydessä.

Opettajat pitävät Uudenkaupungin lukion tulevaisuutta valoisana monestakin syystä. Yhtenä syynä on Wintteriin tulevat lukion uudet tilat sekä tulevat mahdollisuudet opistojen kanssa tehtävälle yhteistyölle. Koulujen yhteydessä jatkossa olevat harrastetilat mahdollistavat esimerkiksi lajipainotteiset opintojaksot.

Opiskelijamäärää on mahdollista kasvattaa esimerkiksi ukrainalaisten nuorten opettamisella. Ulkomailta on myös mahdollista hankkia opiskelijoita suomalaisiin lukioihin. Yhteenvedossa todetaan, että lukion vetovoima siirtyy hyvästä maineesta ja siitä, että ikäluokat haluavat jatkossakin opiskella lukiossa.

Mahdolliseen yhdistymiseen Laitilan lukion kanssa ei selvityksessä oteta kantaa, koska lukiokoulutuspaikat päätetään opetus- ja kulttuuriministeriössä.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän