Uki kiirehtii henkilöjunaliikennettä– Kaupunki toteaa lausunnossaan ministeriölle, että hankkeessa on edettävä mahdollisimman nopeasti

0
Väylävirastoon esittänyt 38 miljoona euroa Turku - Uusikaupunki -radan peruskorjaukseen. Korjaus edistäisi myös henkilöjunaliikenteen käynnistämistä.

Uudenkaupungin kaupunki hoputtaa liikenne- ja viestintäministeriötä paikallisjunaliikenteen käynnistämisessä. Ministeriö on pyytänyt kaupungilta lausuntoa henkilöjunaliikenteen palveluista 2030-luvulla. Lausunnossa kaupunki kritisoi ministeriön asettamaa aikataulua.

– Arviointimuistion lähtökohta siitä, että henkilöjunaliikenteen tarjonta voisi lisääntyä vasta 2030-luvulla, on liian hidas. Uuden junaliikenteen perustamisessa voidaan ja tulee voida edetä niin nopeasti kuin teknisesti on mahdollista, kaupunginhallituksen hyväksymässä lausunnossa todetaan.

Kaupunginjohtaja Atso Vainio ryydittää lausuntoa toteamalla, että hänestä paikallisjunaliikenteen h-hetki on juuri nyt.

– Hallitusta ollaan juuri muodostamassa ja pääministeri tulee todennäköisesti Varsinais-Suomesta. Maakunnan ykköshanke on tunnin juna ja se on myös meille tärkeä. Jos tunnin juna ei etene, se ei ole myönteistä meillekään, hän viittaa Turku – Uusikaupunki -välin henkilöjunaliikenteeseen.

Vainio toivoo, että paikallisjunaliikenne saadaan nopeasti vireille, kun Suomen Lähijunat Oy olisi kiinnostunut aloittamaan liikennöinnin Turku – Uusikaupunki -välillä.

– Ruotsissa ollaan tässä asiassa useita vuosikymmeniä edellä. Siellä juna- ja bussiliikenne on synkronisoitu ja molemmat ovat saaneet lisää asiakkaita.

Hän huomauttaa, että paikallisjunaliikenne olisi myös osa vihreää siirtymää.

Kaupungin lausunnossa painotetaan, että henkilöjunaliikenteen pitää olla aidosti erillistä ja riippumatonta VR:stä, jotta palveluiden saatavuus olisi kaikille operaattoreille ja kaluston omistajille yhdenvertaista. Kaupunki pitää tärkeänä, että Turku – Uusikaupunki -välille saadaan myös riittävän tiiviit vuorovälit. Kaupungin lähtökohtana on neljän junan liikennöinti ja tunnin vuorovälit koko päivän ajan. Lisäksi junissa pitäisi olla mahdollisuus työntekoon matkan aikana ja tila polkupyörille.

Kaupunki korostaa, että uusi junaliikenne edellyttää valtiolta myönteistä ja aktiivista suhtautumista laitureiden palauttamiseen sekä rahoitusta niin, että edulliset ja yksinkertaiset laiturit voidaan toteuttaa nopeasti eikä useiden vuosien viivyttelyllä.