Uudellekaupungille 64 000 euroa avustusta kouluikäisten harrastustoimintaan

0
Harrastamisen malli antaa koululaisille mahdollisuuden kokeilla erilaisia harrastuksia, sekä liikuntaa että taideaineita.

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet valtionavustusta harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen yhteensä 17 000 000 euroa. Avustusta myönnettiin kaikkiaan 262 kunnan alueella tapahtuvaan toimintaan. Avustusta haettiin kevään 2023 hakukierroksella aluehallintovirastoilta 23,9 miljoonaa euroa.

Myönnetyillä avustuksilla järjestetään toimintaa lukuvuonna 2023–2024, ja niiden avulla voidaan järjestää noin 11 000 kerhoa yli 2 000 koulussa. Avustusta saaneeseen toimintaan osallistuu lähes 450 000 lasta tai nuorta.

Uudenkaupungin kaupungille avustusta myönnettiin 64 000 euroa. Uudessakaupungissa harrastamisen mallia toteutetaan kuudessa eri koulussa ja toimintaan on mahdollista 1380 oppilaan osallistua. Tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia järjestämällä koulupäivän jälkeen mieluista, merkityksellistä ja maksutonta harrastustoimintaa. Toteutuksessa kuullaan lasten ja nuorten omia toiveita. Suosituimpien toiveiden lisäksi on tarkoitus järjestää liikunnallisia ja taiteellisia kokeilukerhoja.

Muista Vakka-Suomen kunnista harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen avustusta sai Vehmaa. Vehmaan saama avustussumma on 16 000 euroa.

Harrastamisen Suomen mallin ideana on mahdollistaa kaikille lapsille ja nuorille mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Toiminta kattaa perusopetuksen 1.–9. luokkien oppilaat.