Voimajohtolinjaa raivataan helikopterilla Kalannin ja Ugin välillä

0
Vakka-Suomen Voima Oy karsii helikopteriraivauksella puustoa Kalannin ja Uudenkaupungin välillä.

Satavakka Oy suorittaa Kalannin ja Uudenkaupungin sekä Rauman ja Lapin välillä 110 kV:n voimajohtojen lähialueelta johtoa vaarantavan puuston latvasahausta. Tarkoituksena on parantaa sähköverkon toimitusvarmuutta kestämään paremmin poikkeavia sääolosuhteita. Sahaustyö toteutetaan touko-kesäkuussa.

110 kV:n voimajohdon alustaraivaus tehdään metsurityönä ja reunavyöhykkeellä tehdään riskipuiden latvasahaus helikopterilla. Työt on aloitettu toukokuun alussa Kalannista päin Uuteenkaupunkiin ja helikopteriraivaus aloitetaan viikolla 19.

Rauma–Kairakatu–Lähdepelto-välillä helikopteriraivaus jatkuu seuraavalla viikolla.

Raivauksella varmistetaan voimajohtojen turvallisuus ja toimitusvarmuus. Maanomistajille on lähetetty kirje asiasta ja eläintiloja pyydetään tiedottamaan mahdollisista eläimistä voimajohdon alla.