Asukasbudjetoinnissa haluttiin retkeily- ja liikuntamahdollisuuksia – Hankkeet toteutetaan kesän ja syksyn aikana

0
Lasamäen alueella on muun muassa vanha hiihtohissi. Asukasbudjetoinnissa päätettiin, että Lasamäkeen kunnostetaan pulkkamäki.

Asukasbudjetointiin varatuilla rahoilla toteutettavat hankkeet on nyt valittu ja niitä toteutetaan kesän ja syksyn aikana. Suosituimmiksi nousivat retkeilyyn ja luontoon liittyvät hankkeet. Yhteensä toteutettavia hankkeita valittiin 11.

Asukasbudjetointi käynnistyi keväällä ja siihen varattiin 65 000 euron määräraha. Kuntalaiset saivat ehdottaa hyvinvointia sekä asuin- ja elinympäristöä kehittäviä ideoita Kalantiin, Pyhämaahan, Lokalahdelle sekä entisen Uudenkaupungin maalaiskunnan ja saariston alueille. Hankkeet asetettiin vastakkain ja niistä sai äänestää mieluisinta.

– Ideoita tuli runsaasti ja lopullinen äänestys järjestettiin kesäkuun alkupuolella. Ääniä annettiin eri kohteille yhteensä 888 ja arvioiden mukaan yksittäisiä äänestäjiä oli vajaat 400. Äänestystulokset olivat pääosin hyvin selkeitä ja innokkaita äänestäjiä oli monissa eri ikäluokissa, Uudenkaupungin kaupunkisuunnittelun projektityöntekijä Sonja Stenman kertoo.

Kalantiin oli varattu 20 000 euroa ja kuntalaisten ehdotuksista eniten ääniä saivat laavun ja luontopolun rakentaminen sekä Haimion uimarannan kohentaminen. Molempiin annetaan 10 000 euroa.

Lokalahden budjetti oli 15 000 euroa ja äänestyksen perusteella siitä 5 000 euroa menee luontopolun kunnostukseen, Eräistenkariin rakennetaan 2 000 eurolla kompostoiva vessa ja pururadan yhteyteen tehdään 3 500 eurolla lasten luontopolkua.

– Jäljelle jää 4 500 euroa, joka käytetään Lokalahden keskustan puiston kehittämiseen. Alkuperäinen budjetti siihen oli 7 500 euroa, mutta puistosta tehty ehdotus oli mahdollista pilkkoa pienempiin osiin, joten toteutamme niistä osan, Stenman summaa.

Lokalahdella kolmanneksi eniten ääniä olisi saanut ehdotus nuorten avoimesta olohuoneesta, mutta ehdotus ei Stenmanin mukaan mahtunut alueelle varattuun budjettiin.

Entiselle maalaiskunnalle ja saaristolle oli myös varattu 15 000 euroa. Siitä 5 000 euroa käytetään makean veden altaan puolella sijaitsevan Karhuluodon uimarannan kunnostamiseen ja 10 000 euroa Lasamäen pulkkamäen kunnostamiseen ja grillipaikan rakentamiseen.

– Pyhämaassa kuntalaisten toiveet tiivistyivät kolmeen teemaan, eikä ehdotuksista lopulta äänestetty, vaan 15 000 euron rahoitus jakautuu Vintrin ja Raulion uimarantojen kohentamiseen sekä koulun alueen ja pyhämaalaisten perheiden huomioimiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi grillille rakennettavaa puuvajaa sekä lasten purjehduspäivää ja leffailtoja, Stenman listaa.

Alueiden mökkiläisten oli mahdollista osallistua neuvoa-antavaan äänestykseen ja siinä jätettiin 93 ääntä. Stenmanin mukaan tämä äänestystulos oli hyvin saman suuntainen kuin kaupunkilaisten äänten perusteella laskettu äänestystulos.

– Tasapisteissä neuvoa-antava äänestys olisi ratkaissut tuloksen, mutta nyt siihen ei ollut tarvetta turvautua. Ainoastaan maalaiskunnan alueella neuvoa-antava äänestystulos erosi lopullisesta tuloksesta, koska mökkiläiset olisivat nostaneet Haapaniemen kaukalon toteutukseen ja jättäneet Lasamäen kunnostuksen tekemättä, Stenman selvensi.

Stenman toteaa, että alkuvuodesta käynnistetty asukasbudjetoinnin työ ei missään nimessä ole loppumassa, vaan se konkretisoituu vasta nyt.

– Ideoita työstetään vielä eteenpäin paikallisten kanssa ja osa töistä alkaa jo kesällä. Toteutamme nyt valitut hankkeet osaksi talkoovoimin, mutta myös esimerkiksi kaupungin teknisten palveluiden avustuksella, Stenman lisää.

Stenmanin mukaan mahdollista jatkoa ajatellen tästä kokeilusta opittiin ainakin se, että kuntalaisten ehdotuksia keräävät kyselyt tulisi jatkossa järjestää jo aiemmin.

– Silloin hankkeiden toteuttaminen ei jäisi niin loppuvuoteen, Stenman summaa.

Kaupunginjohtaja Atso Vainio on ilahtunut siitä, kuinka suuren kiinnostuksen asukasbudjetoinnin kokeilu kaupunkilaisissa sai.

– Meillä on vielä paljon opittavaa ja kehitettävää kokeilukulttuurin suhteen. Asukkaiden ehdotukset olivat niin hienoja, että ei kaduta yhtään, että lähdimme tähän mukaan. Valtuusto päättää syksyllä, jatketaanko tällaista myös ensi vuonna, Vainio summaa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raimo Löfstedt (kok.) toteaa, että asukasbudjetoinnin kokeilulla onnistuttiin siinä, mitä sillä alun perin haettiinkin.

– Saimme osallistettua kehystaajamien asukkaita omien alueidensa kehittämiseen. Alueilla asuu aktiivista väkeä, jotka haluavat osallistua kehittämiseen ja talkootyöhön, Löfstedt sanoo.

Fakta
Mikä asukasbudjetointi?

Se lähti liikkeelle valtuustoaloitteesta.
Alueiksi valittiin Kalanti, Pyhämaa, Lokalahti ja entisen Uudenkaupungin maalaiskunnan ja saariston alueet.
Tavoitteena oli kerätä ideoita kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä asuin- ja elinympäristön kehittämiseksi.
Ideoiden kerääminen alkoi helmikuussa.
Ideoita arvioitiin ja kehitettiin työpajoissa maalis-toukokuussa.
Äänestys järjestettiin kesäkuussa.
Asukasbudjetoinnin määräraha on yhteensä 65 000 euroa.
Kalantiin varattiin 20 000 euroa, Lokalahdelle 15 000, Pyhämaahan 15 000 ja entiselle maalaiskunnalle ja saaristolle 15 000 euroa.
Asukasbudjetointi on kokeilu, jonka jatkosta päättää kaupunginvaltuusto.
Lähde: Uudenkaupungin kaupunki