Hallintosääntö läpi valtuustossa – Kaksi uutta jaostoa, puheenjohtajien palkkioita korotetaan ja nuorisovaltuustolle puheoikeus valtuustoon

0
Kevään viimeinen valtuuston kokous päättyi pitkään väännetyn hallintosäännön hyväksymiseen sekä Suvivirren laulamiseen.

Kaupunginvaltuusto käsitteli tällä viikolla hallintosääntöuudistusta runsaan neljän tunnin mittaisessa kokouksessa. Hallintosääntöön tehtiin useita kannattamattomia muutosesityksiä ja kaksi esitystä eteni äänestykseen, joista vain toinen muutti alkuperäistä ehdotusta.

Maanantaina läpinuijitut merkittävimmät muutokset nykyiseen hallintosääntöön liittyvät toimielinten jäsenmääriin, kokous- ja vuosipalkkioihin, kahden uuden jaoston perustamiseen sekä nuorisovaltuuston puhe- ja läsnäolo-oikeuteen kaupunginvaltuuston kokouksissa.

Kesäkuusta 2025 lähtien kaupunginvaltuuston jäsenmäärä on nykyisen 43:n sijaan 37. Kaupunginhallituksen jäsenmäärä laskee 11:stä 9:ään. Lautakuntien jäsenmäärä muuttuu niin, että opetus- ja kasvatuslautakunnan, teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja lupalautakunnan jäsenmäärät putoavat kahdella siten, että parin vuoden päästä niissä on kummassakin yhdeksän jäsentä.

Nuorisovaltuusto voi jatkossa nimetä valtuuston kokoukseen kaksi edustajaansa, joilla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Elokuusta alkaen kaupunginhallituksen alla toimii kaksi uutta jaostoa eli kaupunkisuunnittelujaosto sekä konserni- ja elinvoimajaosto. Jaostojen toimikausi on samanmittainen kuin kaupunginhallituksenkin.

Kaupunkisuunnittelujaostoon valitaan viisi kaupunginhallituksen jäsentä ja heille varajäsenet. Jaoston esittelijänä on kaupunginarkkitehti. Jaosto kehittää alueen maankäyttöä ja kaupunkikuvaa sekä luo elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

Konserni- ja elinvoimajaostoon kuuluu kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä valtuuston puheenjohtaja. Jaoston puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja esittelijänä kaupunginjohtaja. Kyseinen jaosto toimii jatkossa valmistelevana toimielimenä konserniohjauksessa ja valvonnassa kaupunginhallitukselle.

Kummatkin jaostot toimivat lautakunnan tavoin, eli pienemmissä asioissa jaostolla on päätösoikeus, mutta jaoston on mahdollista esittää asioita myös kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Valtuuston käsittelemässä hallintosääntöesityksessä oli, että rakennussuunnittelu- ja johto olisi kaupunkisuunnittelun alaista toimintaa. Valtuutettu Seppo Nikula (kok.) kuitenkin esitti, että rakennussuunnittelu ja -johto siirretään teknisiin ja ympäristöpalveluihin osaksi tilapalveluiden palvelualuetta. Tilapalveluihin kuuluvat myös kiinteistönhoito ja rakennusten ylläpito. Olli-Pekka Päivärinta (kok.) kannatti Nikulan esitystä.

Kaupunginvaltuusto äänesti muutosehdotuksesta ja pohjaehdotuksen kannalla oli 21 valtuutettua, Nikulan ehdotuksen kannalla oli 21 ja 1 äänesti tyhjää. Valtuuston puheenjohtajan Mauri Kontun (kesk.) ääni ratkaisee tasatilanteessa ja Kontun ääni meni Nikulan ehdotukselle. Näin ollen se tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi ja kirjattiin hallintosääntöön.

Valtuusto päätti myös, että osa kaupunkisuunnittelujaostolle ehdotetuista tehtävistä siirretään takaisin ympäristö- ja lupalautakuntaan. Ehdotuksen muutoksesta teki Veli-Matti Virtanen (kesk.). Hän ehdotti, että ympäristö- ja lupalautakunta toteaa jatkossakin rakennusluvan käsittelyyn tarvittavat erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella sekä ratkaisee rakennusluvan käsittelyyn tarvittavan poikkeamisen.

Nikula kannatti Virtasen ehdotusta. Kontu totesi, että valtuusto on asiasta yksimielinen, joten Virtasen ehdotus kirjattiin hallintosääntöön.

Hallintosääntö määrittelee myös puheenjohtajien vuosipalkkiot ja niihin tulee muutoksia kesäkuusta 2025 lähtien. Palkkioita korotetaan 30 prosenttia nykytasosta. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkio on tulevaisuudessa 2  735 euroa, varapuheenjohtajan 685 euroa. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on parin vuoden päästä 3 322 euroa ja varapuheenjohtajien 831 euroa.

Tarkastuslautakunnan, teknisen lautakunnan, opetus- ja kasvatuslautakunnan, ympäristö- ja lupalautakunnan sekä hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien vuosipalkkiot jatkossa 781 ja 195 euroa.

Ympäristöterveydenhuollon lautakunnan ja johtokuntien puheenjohtajien vuosipalkkio on jatkossa 294 varapuheenjohtajien 73 euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hallintosäännön ja muutokset tulevat voimaan porrastetusti. Kunnallinen päätöksenteko perustuu kuntalakiin ja kunnan itse valmisteleman hallintosäännön määräyksiin. Uudessakaupungissa hallintosäännön päivitys aloitettiin viime vuonna.