Kutsuohjattua asiointiliikennettä yritetään jälleen

0
Aiemmin kutsuohjattua liikennettä kutsuttiin Ukikyydiksi, mutta kyseessä oli kokeilu, joka sellaisenaan jo päättyi. Nyt Uudenkaupungin joukkoliikennettä uudistetaan kokonaisuudessaan.

Keskustassa asuvien kaupunkilaisten asiointiliikennettä varten aloitetaan kutsuohjattu liikenne. Kutsuohjattu liikennöinti olisi käytössä arkisin noin kello 8.30–14 ja sitä operoitaisiin kahdella ajoneuvolla. Liikennöinti on alkamassa 10. elokuuta.

Se maksaa kaupungille arvonlisäverottomana 25 euroa tunti. Lisäksi kaupunki hankkii kutsuohjauksen operaattorin palvelut, jotka esimerkiksi Ukikyydissä maksoivat noin 2 500 euroa kuukaudessa.

Kutsuohjatun liikenteen lipputulot tilitetään kaupungille, joten kaupungin pussista maksettavan kyydin kokonaishinta pienenee, mitä enemmän käyttäjiä on. Tätä varten kaupunginhallitus kuitenkin esittää syyskuussa kokoontuvalle valtuustolle lisämäärärahan myöntämistä joukkoliikenteen budjettiin. Lisämäärärahatoive on 110 000 euroa.

Kaupunginhallitus antoi maanantaina luvan kutsuohjatun liikenteen käynnistämiselle jo ennen valtuuston käsittelyä ja samalla se valtuutti tilaamaan liikenteen ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista siten, että se alkaa elokuussa. Mikäli valtuusto ei myönnä määrärahaa, korvataan liikennöinnistä siihen mennessä syntyneet kulut.

Kaupunki on kilpailuttanut myös joukkoliikenteen reitit uudestaan. Kaupunginhallitus päätti, että Kalannin, Pyhämaan ja Pinipajun suuntien ostoliikenne tilataan vuosille 2023–2026 LS-Liikennelinjoilta. Kaupungin liikennöitsijöille päiväkohtaisesti maksamat hinnat pienenevät maksettujen lipputulojen mukaan.

Maanantain kaupunginhallituksen kokouksen aikana tehtiin kaksi vastaehdotusta, joita ei kannatettu. Seppo Nikulan (kok.) ehdotuksen mukaan kokonaisuus olisi pitänyt palauttaa uuteen valmisteluun ja Jari Valkosen (ps.) ehdotuksen mukaan joukkoliikenteen hankinta olisi päätetty nyt, mutta muuten asia olisi palautettu valmisteluun.