Läntinen infratarve

0

Destian laatima tulevaisuuskatsaus avasi Länsi-Suomen teollisten investointien ja liikenneväylien näkymiä. Liikenneväyliä suunnitteleva ja rakentava Destia teki sen yhdessä Lapin, Oulun, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan, Rauman ja Turun kauppakamarien kanssa.

Länsirannikon teollisuuden yhteenlaskettu liikevaihto oli 50 miljardia euroa vuonna 2021. Länsirannikolle on tulossa 40 miljardin euron edestä investointeja tulevina vuosina. Yksistään tuulivoimainvestoinnit vaativat kovia panostuksia erityisesti liikenneväyliin.

Tulevan hallituksen on otettava vakavasti huomioon Länsi-Suomen kauppakamarien esittämä ja uutisissa viikoittain toistuva tuulivoima- ja vetytalouskehityskuva ja talous- ja geopoliittisen tilanteen muutokset. Teollisten investointien jo tapahtunut kehitys ja energiatalouden kehityksen tuloksena syntyvät mahdollisuudet sekä Itä-Suomen liikenneympäristön muutokset korostavat läntisen liikenneinfran kehittämistarvetta. Satamat, raideyhteydet myös itä-länsisuunnassa ja myös lentoliikenne ovat ratkaisevassa asemassa, jotta kaikki mahdollisuudet voivat myös muuttua todeksi.

Tähän liittyy oleellisesti myös miljardihanke, kallis ja kannattamaton, asiantuntijoiden tyrmäämä Turun Tunnin juna. Sitä suunnitellaan kaksiraiteisena suurnopeusjunana, vaikka rata on rakennettavissa suunniteltu pikajunan matka-aika säilyttäen, mutta kohtuullisin kustannuksin, pääosin yksiraiteisena ratana, kohtaamis- ja ohituspaikkoja hyödyntäen Varsinais-Suomen maakuntarajalta Saloon moottoritien pohjoispuolelle, jolloin saadaan pikajunan lisäksi mahdollisuus koko yhteysväliä Helsinki – Turku ajavalle paikallisjunaliikenteelle.

Kalliista kaksoisraidesuurnopeusradasta luopumalla rakennetaan länsirataa Uudestakaupungista pitkälle pohjoiseen toteuttamaan Kauppakamarien osoittamaa tarvetta.

Merja Murtonen maisema-arkkitehti, FM

Turku