Liikuntaseurojen jäsenillä mahdollisuus kouluttautua yhteistyöverkoston avulla

0
Voimaa vanhuuteen -ohjelman jatkuessa Uusikaupunki on myös mukana Rajattomasti liikuntaa -verkostossa, jonka tavoitteena on aktivoida ihmisiä liikkumaan.

Uusikaupunki on tammikuusta lähtien ollut mukana Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n organisoimassa Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkostossa. Uudenkaupungin lisäksi verkostossa on mukana Varsinais-Suomesta 25 muuta kuntaa sekä Satakunnasta 15 kuntaa.

– Yhdessä muiden kuntien kanssa tavoitteena on mennä kohti ”liikuttavaa maakuntaa”. Tärkein tehtävä on liikkumattomuuden vähentäminen ja yhteistyö sen suhteen muiden kanssa, kaupungin liikuntapalvelujen vastaava Taru Joutsa-Huutola taustoittaa.

Puolen vuoden aikana jäsenkunnat ovat päässeet vaikuttamaan maakunnan oman liikuntastrategian laatimiseen, mutta konkreettisin muutos, mitä verkostossa olo mahdollistaa, on erilaiset koulutukset kaikille kaupungin rekisteröidyille urheilu- ja liikuntaseurojen jäsenille.

– Seuroille on tarjolla muun muassa koulutuksia nuorten ohjaajien kouluttautumiseen tai vaikkapa talouspuolen koulutuksia, Joutsa-Huutola luettelee.

Hän pitää koulutusmahdollisuutta hyvänä etuna kaupungin eri liikuntatahoille, mitä kannattaa rohkeasti hyödyntää. Koulutukset ovat maksuttomia.

– Koulutuksia pidetään joko etänä tai lähiopetuksena. Varsinaissuomalaisilla on myös oikeus osallistua Satakunnan järjestämiin koulutuksiin, mikäli sieltä löytyy kiinnostavia opetuksia, Joutsa-Huutola tarkentaa.

Liikuntastrategian, jota Lounais-Suomen kunnat ovat omissa maakunnissaan rakentaneet, tavoitteena on suunnitella kuntiin liikkumaan houkuttelevia asuinympäristöjä ja olosuhteita kaikille.

Strategian pääpainopisteet ovat olosuhteiden kuntoon laittaminen, yhdyspintatyö toimivaksi, kaikille sopiva liikunta sekä monialainen osaaminen sekä yhteistyö.

– Strategiassa haluamme varmistaa, että kaikki pääsisi mukaan liikkumaan eli eriarvoistuminen vähenisi. Jokaisen alueen tai kunnan ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen, vaan lähdemme yhdessä viemään isoja teemoja liikkeelle, Joutsa-Huutola lisää.

Syksylle ja vuoden 2024 alkuun jää toteutettavaksi lopullisen strategian kokoaminen, jalkauttamisen suunnittelu ja julkistaminen.

Rajattomasti liikuntaa -hankkeen lisäksi Uudessakaupungissa jatkuu vuodesta 2021 lähtien toiminnassa ollut Voimaa vanhuuteen -ohjelma seuraavat kolme vuotta. Ohjelman päämääränä on edistää kotona itsenäisesti pärjäävien ikäihmisten liikkumiskykyä.

Kokemukset ohjelmasta ovat Joutsa-Huutolan mielestä olleet positiivisia. Kaupungissa on järjestetty ikäihmisille tarkoitettuja aktiviteettejä, kuten esimerkiksi vertaisohjaajien jumppia, Ikiliikkuja-viikkoa, Vie vanhus ulos -tapahtuma ja liikuntaraati.

– Ohjelman myötä meillä on kasvava yhteistyö kaupungissa toimivien järjestöjen kanssa ja mietimme yhdessä tämän kohderyhmän osallistuttamista ja miten saamme heidät liikkumaan, Joutsa-Huutola kertoo.