Merimetsojen pesintää ei saa häiritä

0
Merimetsojen pesinnän häirintä ei ole Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tuoreen päätöksen mukaan enää jatkossa mahdollista Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalueella.

Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalue haki jatkolupaa merimetsojen pesinnän häiritsemiselle ja niiden karkottamiselle kalanpyydysten läheisyydestä. Varsinais-Suomen Ely-keskus eväsi kuitenkin pesinnän estämisen ja häirinnän jatkossa. Pyydysten läheisyydestä saa sen sijaan ampua tiukoin rajoituksin vuosittain 50 merimetsoa.

– Päätös on paha pettymys. Pesinnän häirinnällä on saavutettu hyviä tuloksia. Lupa loppukesän ampumiselle on yhtä tyhjän kanssa, sanoo kalatalousalueen hallituksen uusikaupunkilainen jäsen Rauno Saarinen .

Kalatalousalue haki lupaa pesinnän häirintään, koska niin voidaan estää uusien merimetsokolonioiden syntyminen. Tämä on tärkeää kuhan ja ahvenen tärkeiden poikastuotantoalueiden läheisyydessä. Keväisellä häirinnällä on mahdollista saada merimetsot pesimään kauemmas tärkeistä kalojen poikastuotantoalueista.

Urpoisten merimetsokolonian läheisyydessä ja myös muualla on häirinnällä pystytty estämään pesinnän leviäminen lähisaariin.

Häirintää on tehty ennen muninnan alkamista rikkomalla pesät sekä karkottamalla merimetsoja siihen soveltuvilla laitteilla, kuten pelätinpalloilla ja lippusiimoilla.

Merimetsojen ampuminen tapahtuu kaupallisten kalastajien kiinteiden kalanpyydysten, kuten rysien ja verkkojen sekä kalankasvatusaltaiden välittömässä läheisyydessä.

Ampuminen aloitetaan elokuun alussa ja sillä pyritään turvaamaan kalanpyydyksiä tärkeän syyskalastuskauden aikana ja estetään merimetsoja erikoistumasta kalanpyydyksiin, perusteltiin Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalueen hakemuksessa.

Lisäperusteena esitettiin muun muassa se, että alueella toimii noin 120 kaupallista kalastajaa. Lisäksi alueella sijaitsevat rannikon ehkä tärkeimmät kalojen kutualueet. Erityisesti ahvenen ja kuhan lisääntymiselle soveltuvia alueita on merimetsokolonioiden läheisyydessä.

Luonnovarakeskus antoi Ely-keskuksen pyynnöstä lausunnon Kustavin-Uudenkaupungin kalatalousalueen hakemuksesta. Lausunnon mukaan ”nykyinen pesivä merimetsomäärä ei aiheuta merkittävissä määrin haittaa ahvenen tai kuhan kaupalliselle pyynnille. Pesintäkolonian lähialueella kalakannoille ja kalastukselle aiheutuvat negatiiviset vaikutukset voivat olla todettavissa, mutta Luonnonvarakeskuksella ei ole käytettävissä aineistoa haitan osoittamiseksi.”

Suomen ympäristökeskukselta saatujen pesimätietojen mukaan merimetsojen pesien määrä on vähentynyt esimerkiksi Urpoisissa merkittävästi. Vuonna 2018 pesiä oli sen mukaan 2380 ja viime vuonna enää 795.

Ely-keskuksen uuden tuoreen päätöksen mukaan merimetsojen pesinnän estäminen tai häirintä ei ole siis jatkossa sallittua.

Merimetsojen ampuminen pyydysten läheisyydessä sen sijaan sallitaan tiukoin ehdoin. Lupa on voimassa kolme vuotta ja merimetsoja saa ampua vuosittain 50 elokuun 1. päivän ja lokakuun lopun välisenä aikana. Lupa on rajattu alueellisesti monin tavoin, esimerkiksi 400 metriä lähempänä Urpoisten merimetsokoloniaa ampuminen ei ole sallittua.

– Luvanmukaisesti toteutettuna toimenpiteet eivät uhkaa luokitukseltaan elinvoimaisen merimetson kantojen säilymistä lintudirektiivin edellyttämällä tasolla eivätkä siten heikennä lajin suotuisaa suojelutasoa, todetaan Ely-keskuksen päätöksen päätteeksi.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän