Näitkö tien varrella lupiineja? Ilmoita tietosi karttapalveluun

0
Lupiinit valtaavat alaa muilta kasveilta.

Varsinais-Suomen ely-keskus ja Turun yliopisto ovat kehittäneet uuden karttapalvelun, jonka avulla kartoitetaan tienvarsilla kasvavia lupiineita Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Kansalaisia pyydetään kesän mittaan aktiivisesti ilmoittamaan lupiinihavaintonsa kaikille avoimeen palveluun.

Lupiinit leviävät usein tielinjoja pitkin ja kasvustot tienvarsilla ovat huomiota herättäviä. Koostettua paikkatietoa tienvarsien lupiinikasvustoista ei ole niiden näkyvyydestä huolimatta juurikaan saatavilla.

– Nyt kenellä tahansa on mahdollisuus auttaa lounaisen Suomen tienpientareiden kartoittamisessa, toteaa Varsinais-Suomen ely-keskuksen luonnonsuojelusta ryhmäpäällikkö Leena Lehtomaa .

Tiedot tienvarsilla kasvavista lupiineista kerätään Varsinais-Suomen ely-keskuksen sivuilta löytyvällä karttapalvelulla, jota voi käyttää puhelimella tai tietokoneella. Myös lupiinivapaista tienvarsista ilmoittaminen on tärkeää.

– Toivomme paljon havaintoja jo alkavalta kesältä, ja toimiessaan menetelmää voidaan myöhemmin monistaa maassamme muuallekin, Lehtomaa arvelee.

Pohjois-Amerikasta peräisin oleva komealupiini on menestyksellinen kasvi. Pihat ja pellot eivät sille riitä, vaan lupiinit levittäytyvät yhä uusille alueille ja ne syrjäyttävät alkuperäistä kasvistoa.

Lupiini on houkutteleva, mutta petollinen siitepölykasvi hyönteisille. Lupiinin siitepöly sisältää moniin hyönteisten elintoimintoihin vahingollisesti vaikuttavaa lupaniini-alkaloidia.

Komealupiini on luokiteltu kansallisessa vieraslajiasetuksessa haitalliseksi vieraslajiksi, jonka leviämistä tulisi hillitä. Vieraslajilainsäädännön valvonta on ely-keskusten vastuulla, mutta torjuntaan jokainen voi osallistua tahollaan.

Lupiinitietoja kerätään Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa kesäkuun alusta elokuun puoleenväliin. Maantieteen opiskelija Severi Kolehmainen tutkii pro gradu -työssään menetelmän toimivuutta ja sen mahdollisia kehittämistarpeita.

– Jos tulokset ovat positiivisia, kyselyä käytettäneen myöhemmissäkin yhteyksissä, Kolehmainen arvioi.