Rakennusvalvonnan asiakastyytyväisyyskyselyt lähetetään pian – Viesti lähtee yli tuhannelle palvelua käyttäneelle

0
Verkkomuotoisena toteutettavassa kyselyssä selvitetään muun muassa rakennuslupakäsittelyn sujuvuutta ja palvelun laatua.

Kaupungin rakennusvalvonnan asiakkaat saavat vielä ennen juhannusta sähköpostiinsa asiakastyytyväisyyskyselyn. Kysely lähetetään sähköpostitse kaikille vuosien 2021–2022 aikana rakennusvalvonnan kanssa asioineille luvanhakijoille, suunnittelijoille ja työnjohtajille. Kyselyitä lähtee yli tuhat ja vastausaikaa on kaksi viikkoa.

– Teimme vastaavan kyselyn ensimmäistä kertaa pari vuotta sitten ja yli tuhanteen lähetettyyn kyselyyn saimme runsaat 300 vastausta. Saimme monipuolisesti palautetta ja niiden perusteella olemme tarttuneet kehityskohteisiin, Uudenkaupungin rakennustarkastaja Mika Pihlajaniemi kertoo.

Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan verkkokyselyn kautta ja siinä selvitetään muun muassa rakennuslupakäsittelyn sujuvuutta ja palvelun laatua. Kysymykset on jaoteltu asiakaspalveluun, lupakäsittelyyn, tarkastustoimintaan ja sähköiseen asiakaspalveluun.

Myös esimerkiksi rakennusvalvonnan työntekijöiden ystävällisyydestä, palvelualttiudesta ja henkilökunnan ammattitaidosta voi antaa palautetta.

– Aiemmassa kyselyssä saimme toiveen esimerkiksi kaupungin verkkosivuilla olevan rakennusvalvonnan ohjeistuksen parantamisesta. Meiltä toivottiin myös aiempaa enemmän mahdollisuuksia henkilökohtaisiin tapaamisiin, Pihlajaniemi kertoo.

Samassa kyselyssä rakennusvalvonta sai kiitosta henkilökunnan ammattitaidosta ja ystävällisyydestä. Kritiikkiä tuli palvelumaksuista ja rakennushankkeisiin liittyvästä byrokratiasta.

Kaupungin verkkosivut on uusittu ja niitä kehitetään yhä eteenpäin. Rakennusvalvonnan sivujen sisältöä on parannettu ja nykyään verkkosivuilta löytyy esimerkiksi sähköinen ajanvarauskalenteri, josta voi varata henkilökohtaisen tapaamisajan joko katselmukseen tai asiakastapaamiseen.

– Meille voi myös aina soittaa tai laittaa viestiä ja toki meidät löytää myös käymällä virastotalo Mörnestä, mutta silloinkin kannattaa soittaa etukäteen, Pihlajaniemi lisää.

Pihlajaniemen mukaan monet rakentamista harkitsevista ovat tällä hetkellä hieman epätietoisia siitä, miten vuonna 2025 uudistuva rakentamislaki vaikuttaa juuri heidän urakkaansa.

– Kannattaa sopia aika ja tulla juttelemaan, niin käydään yhdessä suunnitelmat läpi, hän toteaa.

Asiakastyytyväisyyskyselyt käsitellään rakennusvalvonnassa ja tulokset viedään kaupungin ympäristö- ja lupalautakuntaan, josta ne menevät myös tiedoksi kaupunginhallitukselle.

– Toivomme runsaasti vastauksia tälläkin kertaa. Kaikkien vastaajien kesken arvotaan ravintolalahjakortti, Pihlajaniemi kannustaa.