Tarkastuslautakunnalta moitteita kaupungille – Esitysten vastainen toiminta ja viivästymiset tikunnokassa

0

Tarkastuslautakunnan tehtävät eivät yleensä näy kuntalaisille. Lautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko kunnan toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet tarkoituksenmukaisella tavalla.

– Arvioinnin tarkoituksena on herättää keskustelua ja nostaa esille epäkohtia, mutta myös onnistumisia, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tarmo Kangas (kok.) kertoo.

Kangas on toista kertaa tarkastuslautakunnan puheenjohtajana ja kaikkiaan hän on ollut mukana lautakunnassa kymmenisen vuotta. Hänen johdollaan on laadittu vuosittainen arviointikertomus, joka on koko lautakunnan yksimielisesti hyväksymä.

– Lähtökohta arvioinnille on asukasnäkökulma, Kangas muistuttaa.

Arviointi esitettiin maanantaina kaupunginvaltuustolle, joka merkitsi sen tiedoksi. Kaupunginhallitus vastaa tarkastuslautakunnalle kirjallisesti lokakuun loppuun mennessä.

– Jos tapahtuu merkittäviä asioita vuoden aikana, voidaan antaa oma kertomus valtuustolle keskellä vuotta, mutta ei minun aikanani ole ollut tällaisia epäkohtia tai kömmähdyksiä, Kangas kertoo.

Tuoreessa arvioinnissa nostetaan esille kymmenen havaintoa. Erityisesti kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen menettely veroprosenttiasiassa ihmetyttää lautakuntaa.

Kaupunginjohtaja esitti viime vuoden marraskuussa vastoin sen vuoden kesäkuista ehdotusta tuloveroprosentin nostoa 0,99 prosenttiyksiköllä. Esittelytekstissä ei kuitenkaan perusteltu muutosta. Kaupunginvaltuusto vahvistaa lopullisen prosentin vasta tämän vuoden marraskuussa.

– Vaikea sitä on enää alentaa. Yksi veroprosenttiyksikkö merkitsee 3,5 miljoonaa euroa. Se on utopistinen ajatus, Kangas sanoo.

Kaupunginjohtajalta pyydettiin vastine ja sen hän antoikin. Tarkastuslautakunnan huomio kiinnittyy kuitenkin enemmän siihen, että korotusta ei perusteltu jo esityksessä.

Janhuan tontin myynnissä Venturasport Oy:lle lautakunta havaitsi epäkohtia. Kaupunki myi tontin paritalojen rakentamista varten.

– Ehtona oli se, että rakennus on valmis, kun se myydään. Tässä ei menty ehtojen mukaan, Kangas sanoo.

Lautakunta myös ihmettelee kaupunginjohtajan johtajasopimusta.

– Sopimusta ei ole tarkistettu kertaakaan 11 vuoteen, Kangas sanoo.

Arviointikertomuksessa todetaan, että vuoden 2012 jälkeen kuntalakia koskevat säännökset, toimintaympäristö ja myös kaupunginjohtajan tehtävät ovat muuttuneet merkittävästi viimeistään hyvinvointialueen voimaantulon myötä.

Yleisesti lautakunnassa kiinnitetään huomiota kaupungin viestintään ja eettisten ohjeiden noudattamiseen sekä monien hankkeiden, kuten kirjaston remontin viivästymiseen.

– Kaikessa toiminnassa leimallista ovat viivästymiset. Ollaan laiskanpulleita, Kangas toteaa.

Positiivista on kuitenkin esimerkiksi Wintterin eteneminen aikataulussa. Myös osallistava budjetointi on ollut myönteistä kehitystä. Kehuja menee lisäksi lautakunnille ja niiden puheenjohtajille.

– Onnellisuutta ja viihtyisyyttä on vaikea mitata, mutta sen pitäisi olla tavoitteena, eikä se, että vain tuijotetaan paljonko tulee ylijäämää, numeroita, Kangas kuvailee.