Teknisten toimen ja kaupunkisuunnittelun investoinnit valtuuston tiedoksi – Kiinteistöomaisuudesta valmistuu selvitys syksyksi

0
Monitoimijatalo Wintteri on kaupungin historian suurin investointi. Rakennushanke on edennyt aikataulussaan ja tältä näytti tulevassa uimahallissa toukokuun alkupuolella.

Kaupunginvaltuustolle esiteltiin tällä viikolla kaupungin teknisen toimen ja kaupunkisuunnittelun investointien tilanne. Selvitykset sisältävät investointien kuvaukset, työohjelmat, investointimäärärahat, investointien toiminnallisten ja taloudellisten edistymisen kuvaukset sekä kommentit investointien edistymisen tilanteeseen vaikuttavista syy-yhteyksistä. Investointeja esitteli kaupungin tekninen johtaja Jari Nikkari .

Kaupunkisuunnittelun tämän vuoden investointeja ovat muun muassa ilmakuvaus ja vektorikartan eteneminen sekä arkistojärjestelyt. Myös uusia kohteita suunnitellaan, yleiskaavoja tarkistetaan ja Kalannin yleiskaavaa laaditaan yhä. Asemakaavoitukselle, atk-laitteille ja ohjelmille sekä mittauskalustolle on varattu rahoja. Investointeja vaativat myös taajamametsien hoitosuunnitelman laadinta sekä Kuntahelmi Kasarminlahti -hanke.

Teknisten ja ympäristöpalveluiden investointeja ovat muun muassa talonrakennus ja kiinteistöjen ylläpitokorjaukset, myös Wintteri sekä infra- ja viherpalvelut vaativat varoja.

Tilapalveluiden suurimpien investointien listaan on Wintterin lisäksi niputettu pääkirjasto, Merituulikoti, Kalannin koulu, A-sairaala ja Mörne. Infrapalveluiden suurimpia investointeja ovat Kalannin Pankkitien–Pruukintien alueen kunnostus, kaupungin keskustan katujen kunnostus, kestopäällystys, katuvalaistus, Mörnen alueen liikennejärjestelyt sekä liikekeskustan elävöittäminen.

Monitoimijatalo Wintteri etenee aikataulussaan ja sen valmistuminen ja käyttöönotto on mahdollista jo helmikuussa 2025. Nikkari totesi, että tilojen tehostamisen osalta Mörnessä on valmisteilla kaupunkisuunnittelun ja henkilöstöosaston valmistelema kysely tilojen käyttöasteesta. Kyselyllä selvitetään, voidaanko tiloja vapauttaa muuhun käyttöön, kuten ulkopuoliseen vuokraukseen tai kaupungin henkilöstön siirtymisen muista toimintapaikoista Mörneen.

– Kaupungin mahdollisia tulevaisuudessa myytäviä kiinteistöjä ovat esimerkiksi Alisellakadulla sijaitseva Esko Holvin kiinteistö sekä ulosottovirasto, Nikkari lisäsi.

Kaupungin tekniset ja ympäristöpalvelut ovat yhdessä taloushallinnon ja Inspira Oy:n kanssa käynnistäneet tänä keväänä myös kiinteistöomaisuuden hallinnan selvityksen, jonka tuloksena on kaupungin kaikkia omia kiinteistöjä koskeva selvitys.

– Siinä kaupungin omistamien tilojen osalta kuvataan järjestelyvaihtoehdot hyötyineen ja riskeineen sekä eri toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset kaupungille, Nikkari sanoi.

Selvitys arvioi myös kiinteistöjen yhtiöittämiselle sekä esimerkiksi myynnille tai käytöstä poistamisille soveltuvimmat ajankohdat. Kiinteistöomaisuuden hallinnan selvitys valmistuu elokuussa. Kaupunginvaltuusto merkitsi saamansa selvityksen tiedoksi.