Uusikaupunki ja Turun AMK vahvistavat yhteistyötään

0
Uudenkaupungin elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen, Uudenkaupungin kauppakamarin asiamies Elina Siivonen ja Turun AMK:n rehtori Vesa Taatila ovat rakentaneet yhteistyötä yhä tiiviimmäksi.

Uudenkaupungin kaupunki tekee kumppanuussopimuksen Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyö kattaa harjoittelu- ja työpaikkojen tarjoamista opiskelijoille, alueellisten rekrytointitapahtumien järjestämistä, koulutuspalvelujen saatavuuden edistämistä, TKI-toiminnan lisäämistä sekä näihin liittyvien tukipalvelujen tarjoamista.

– Kansallisen trendin mukaisesti perustutkinto-opiskelijat hakeutuvat meilläkin suurimpiin kaupunkeihin, mutta maakuntakampusmallin avulla pystymme tuomaan osaamista laajemmin alueen käyttöön, Turun ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila sanoo.

Työvoimatarpeet koskevat niin toisen asteen kuin korkeakoulun suorittaneita opiskelijoita. Novida tarjoaa yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa väyläopintoja omille opiskelijoilleen, joka mahdollistaa opiskelijoiden kiinnittymisen oman paikkakuntansa työvoimaksi.

– AMK-opintoja on tärkeää mahdollistaa monipuolisesti myös maakunnan reuna-alueilla asuvalle väestölle. Yhä useampi suorittaa opintojaan työn ohessa, Uudenkaupungin kaupunginjohtaja Atso Vainio toteaa.

Toimintaan kytkeytyy Osaajia maakuntaan -hanke, jota rahoittaa Varsinais-Suomen liitto Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) –määrärahasta. Hanke toteutetaan ajanjaksolla 1.5.2023- 31.5.2024. Keskeisimpänä tavoitteena on osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen seutukaupungeissa.

Turun ammattikorkeakoulun ja Uudenkaupungin sopimus allekirjoitetaan perjantaina 16.6.