Vakka-Suomessa susireviirejä tiheästi

0
Nämä suden jäljet näkyivät kevättalvihangilla vuosi sitten Sundholmassa.

Susien määrä on kasvanut koko maassa noin seitsemällä prosentilla ja perhelaumojen noin 14 prosentilla viime vuoden maaliskuuhun verrattuna. Luonnonvarakeskus julkisti keskiviikkona tuoreen kanta-arvionsa, jonka mukaan susia oli koko maassa maaliskuussa 291–331.

Kanta-arvio kuvaa maaliskuun tilannetta, jolloin susien määrä on pienimmillään ennen pentujen syntymää huhti-toukokuussa.

– Susien määrässä havaitaan vuosijaksojen vaihtelua. Viimeisten kuuden vuoden aikana kasvu on ollut kuitenkin keskimäärin kymmenen prosenttia vuodessa, tutkimusprofessori Ilpo Kojola Luonnonvarakeskuksesta (Luke) toteaa.

Susikannan kehityksessä on huomattavia alueellisia eroja. Susireviirejä oli maaliskuussa kaikkiaan 59–64. Reviirillä tarkoitetaan aluetta, jota asuttaa susilauma tai -pari. Lounais-Suomessa susipopulaatio vahvistuu muuta maata nopeammin ja reviirit tihentyvät.

Tähän vaikuttaa hyvä ravintotilanne. Kojolan mukaan susien lisääntyminen onnistuu parhaiten valkohäntäpeuran alueella.

– Susi voi parhaiten lounaisessa Suomessa, jossa sillä on runsaasti ravintoa. Keskittymä on melkoinen, kun ottaa huomioon, että alueen pinta-ala on vain kahdeksan prosenttia poronhoitoalueen ulkopuolisesta alueesta, hän vertaa.

Länsi-Suomessa perhelaumoja oli viime vuonna 26, nyt 28.

Luonnonvarakeskus on tehnyt vuosittain ennusteen susikannan kehittymisestä. Tähän asti se on tehty yhdeksi vuodeksi eteenpäin, mutta nyt Luke julkisti ennusteen vuosiksi 2024–2025.

– Jos kannanhoidollista metsästystä ei ole, susikannan odotetaan kasvavan keskimäärin noin 10 prosenttia vuodessa, johtava tutkija Samu Mäntyniemi Lukesta kertoo.

Ennuste tehdään populaatiomallilla, jossa otetaan huomioon vain Suomen sisällä pysyvästi asuvat sudet sekä poronhoitoalueen ulkopuoleiset sudet. Oletuksena on susien normaali kuolevuus, eli luonnolliset kuolemat sekä liikenteen aiheuttamat.

Kun susiyksilöitä on nyt 262–298, ensi vuonna niitä olisi 236–383 ja vuonna 2025 222–461.

– Populaatiomallin mukaan noin 70–90 prosenttia laumoista tuottaa vuosittain uuden pentueen, Mäntyniemi sanoo.

Susikannan kehittymistä seurataan Tassu-järjestelmään tehdyistä susihavainnoista sekä dna-näytekeräyksellä, johon on osallistunut noin 170 vapaaehtoista.

Vehmaan susireviirin alueelta kerätyistä dna-näytteistä tunnistettiin yhteensä seitsemän eri susiyksilöä. Yksi susista ei kuulunut laumaan ja se tavattiin myöhemmin Eurajoella. Vehmaan laumasta on tehty paljon havaintoja: viime syksyltä kahden suden havaintoja on 97 ja tammi-helmikuussa 99, laumahavaintoja syksyltä 30 ja tammi-helmikuussa 21.

Laitilassa, Kaivolan reviirillä on tehty havaintoja kahdesta sudesta 19 kappaletta viime syksynä sekä tämän vuoden puolella tammi-helmikuussa 13 kappaletta. Laumahavaintoja samalta alueelta on viime syksyltä 30 ja tammi-helmikuulta 37. Alueelta on saatu myös 13 dna-näytettä. Määrityksissä dna-näytteistä erotettiin viisi eri susiyksilöä. Näistä yksi oli reviirille kuulumaton vaeltaja. Kaivolan reviirillä on seitsemän suden perhelaumaa, kuten viime vuonnakin.

Ihoden reviirillä, eli Laitilan ja Pyhärannan alueella, on neljän suden perhelaumaa.

Kannanhoitosuunnitelmaa päivitetään

Teija Uitto

Maa- ja metsätalousministeriö pitää Luonnonvarakeskuksen susiseurantaa hyvin merkittävänä.

– Viimeisten vuosien aikana on ollut kiistaa susien lukumäärästä, siksi Luken panostus seurantaan on äärimmäisen tärkeä, neuvotteleva virkamies Sami Niemi maa- ja metsätalousministeriöstä toteaa.

Ministeriö ei ota vielä tässä vaiheessa kantaa kannanhoidolliseen metsästykseen. Työryhmä on arvioinut tilannetta, mutta hoitosuunnitelman päivitys on vielä kirjoitusvaiheessa.

Ministeriön tavoitteena on lähettää metsästystä linjaava kannanhoitosuunnitelma kesälomien jälkeen lausuntokierrokselle.

Kalannin keskustassa susihavainto

Teija Uitto

Uudessakaupungissa kiertää huhu, että kesäkuun alkupuolella susi olisi liikkunut Kalannin keskustassa. Yhden tarinan mukaan susi olisi myös purrut pyöräilijää.

Osmo Luotonen Kalannin seudun riistanhoitoyhdistyksestä vahvistaa, että Kalannin keskustassa on tehty susihavainto. Sen sijaan pyöräilijätarinaa Luotonen pitää hölynpölynä.

– Sitä en kyllä usko ennen kuin kuulen, kenelle näin olisi sattunut. Juttu kuulostaa kaupunkilegendalta.

Kalantiin on myönnetty suden karkotuslupa. Suden karkotusta varten on perustettu työryhmä. Lupa ei koske Kalannin keskusta-aluetta ja se päättyy kesäkuun loppupuolella.

Kuka tahansa voi karkottaa suden, jos se liikkuu oman asuintalon pihapiirissä tai laitumella. Karkotus voi tapahtua kovalla äänellä, esimerkiksi kattilan kansia paukuttamalla. Haja-asutusalueella pihapiiristä karkotuksen voi tehdä ilmaan ampumalla. Eläintä ei saa vahingoittaa.

Luotonen sanoo, että valitettavan usein ihmiset keskittyvät vain suden kuvaamiseen.

– Tärkeää olisi kuitenkin säikäyttää susi, ettei se hakeudu pihapiiriin.

Juttua tarkennettu 17.6. susilaumojen lukumäärien osalta.