Museokeskuksen suositus: Hannu Väisäsen taulut säilytettävä seurakuntakeskuksessa

0
Hannu Väisäsen Luominen ja kolme pylvästä -niminen teos.

Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo eli Turun museokeskus on lähestynyt Uudenkaupungin seurakuntaa lausunnolla, jossa se ottaa kantaa Uudenkaupungin seurakunnan kirkkoneuvoston Hannu Väisäsen taulujen myyntiä koskevaan päätökseen.

Museokeskus suosittelee, että Väisäsen taideteokset säilytettäisiin alkuperäisessä sijoituspaikassaan. Seurakuntakeskukseen on hankittu 1990-luvulla kutsukilpailun jälkeen Väisäseltä useita taideteoksia, jotka on sijoitettu muun muassa seurakuntasalin alttarin ja kahvion seinille.

Museokeskuksen lausunnossa todetaan, että Väisänen on merkittävä suomalaistaiteilija, joka tunnetaan myös kansainvälisesti.

– Teokset ja seurakuntakeskuksen arkkitehtuuri luovat yhdessä ainutlaatuisen kokonaisuuden, jota ei pidä hävittää. Asiaan liittyy myös esimerkiksi tekijänoikeuksien respektioikeus, jonka mukaan tekijällä on oikeus kieltää teoksen muunteleminen tai esittäminen tekijän taiteellista arvoa loukkaavalla tavalla tai loukkaavassa yhteydessä, lausunnon ovat allekirjoittaneet museokeskuksen museopalvelujohtajan varahenkilö Maarit Talamo-Kemiläinen ja apulaisintendentti Riina Kotilainen toteavat.

Seurakuntakeskuksessa oleva Hannu Väisäsen teoskokonaisuus.

Lausunnossa muistutetaan, että Väisänen on toteuttanut useita julkisia taideteoksia ja hänet on palkittu muun muassa taiteen valtionpalkinnolla.

– Kutsukilpailun kautta seurakuntakeskukseen Väisäseltä tilattu laaja teoskokonaisuus on suunniteltu juuri kyseiseen kohteeseen, Talamo-Kelmiläinen ja Kotilainen kirjoittavat.

Museokeskus muistuttaa, että kirkolla on pitkä historia julkisen taiteen tilaajana. Kirkolla on rohkeutta tilata myös nykytaidetta.

– Kaikille yhteiseen tilaan sijoittuva julkinen taide jakaa monesti mielipiteitä. Julkisessa tilassa oleva taide tarjoaa alustan hedelmälliselle vuorovaikutukselle kokijoiden, taiteen ja taiteilijan välille. Dialogin mahdollistaminen ja edistäminen ovat tärkeitä etenkin silloin, kun julkinen taideteos koetaan vaikeaksi, Talamo-Kemiläinen ja Kotilainen summaavat.

He muistuttavat, että teosten puolustajat tuovat äänensä kuuluviin yleensä vasta silloin, kun teokset ovat uhattuina.
– Julkisten taideteosten poistoa harkittaessa vuorovaikutus erityisesti taiteilijan, mutta myös yhteisön kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Julkinen taideteos sijoituspaikassaan on aikansa kuva, jolla on jo arvo sinällään, museokeskuksen lausunnossa huomautetaan.

Talamo-Kemiläinen ja Kotilainen muistuttavat, että kirkkojen ja seurakuntien tiloihin toteutettu julkinen taide on osa kirkollista kulttuuriperintöä, jonka vaaliminen on myös seurakuntien tehtävä.

Fakta
Mistä on kyse?

Juhannusviikolla kokoontunut kirkkoneuvosto päätti, että seurakunta myy Hannu Väisäsen Uudenkaupungin seurakuntakeskukseen tekemät teokset.
Samalla kirkkoneuvosto valtuutti kirkkoherran ja talouspäällikön organisoimaan myynnin edellyttämät toimenpiteet.
Kirkkoneuvoston esittelijänä toimii kirkkoherra Juhana Markkula.
Hän totesi esityksessään, että seurakuntalaiset ovat kokeneet Väisäsen taideteokset etäisiksi ja vaikeasti lähestyttäviksi.
Seurakuntalaiset ovat toivoneet tiloihin taideteoksia, jotka selkeämmin ilmentävät kristillistä sanomaa.
Seurakunta hankki hinta-arviot tauluista ja neljän taulun yhteishinnaksi määriteltiin 3 600–5 200 euroa.
Päätös uutisoitiin juhannuksen jälkeen tiistaina Uudenkaupungin Sanomissa.
Sen jälkeen taulujen myyntipäätöksestä on uutisoitu mediassa läpi Suomen.
Asiaan ovat ottaneet kantaa seurakunnan Markkulan lisäksi useat kulttuurivaikuttajat sekä paikalliset seurakuntalaiset.
Päätöksestä on tehty ainakin yksi oikaisuvaatimus, joten kirkkoneuvoston on otettava asia uudestaan käsittelyyn syksyllä.
Lähde: Uudenkaupungin seurakunta

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän