Pidetään merestä huolta

0

Metsähallituksen Luontopalvelujen kartoittajat keräävät tämän kesän aikana tietoa merialueen rannikon laguuneista. Ne ovat luontokohteina hyvin monimuotoisista. Rannikon laguunit, fladat ja kluuvit, ovat tärkeitä kutupaikkoja kaloille ja monille uhanalaisille lajeille. Niitä voidaan hyvällä syyllä kutsua myös kalojen lastenhuoneiksi, sillä ne tarjoavat suojaisan elinympäristön kalanpoikasille.

Rannikon laguunien kartoitustyö on tärkeä osa Itämeren lajien ja luontotyyppien suojelua. Tiedon avulla voidaan mm. ennallistaa vaarantuneita kohteita.

Kartoitustyötä on tehty myös Uudenkaupungin merialueella. Työtä tehneen tutkimustiimin johtaja Kevin O’Brien kiittelee tämän lehden artikkelissa Uudenkaupungin saaristossa tavattujen ihmisten kiinnostusta ja positiivista asennetta omaa lähiympäristöä kohtaan.

Jokainen saaristossa liikkuva tai mökkeilevä voi myös omilla teoillaan vaikuttaa meren tilaan. Metsähallitus on laatinut esimerkkilistan näistä helpoista toimista. Lista kuuluu seuraavasti:

Huolehdi mökkisi tai veneesi jätevesistä ja pesuvesistä. Älä pese meressä mattoja tai muutakaan omaisuutta.

Vie roskat maihin niille kuuluviin keräyspisteisiin.

Veneillessä rantaudu mieluiten siihen tarkoitetuille paikoilla. Näin siksi että ankkuri voi vaikuttaa merenpohjan kasvustoon. Muista että on olemassa alueita, joissa maihinnousu on kokonaan kiellettyä

Älä kaahaa vesikulkuneuvollasi, melu häiritsee lintuja ja matalilla alueilla kova vauhti voi sekoittaa pohjaa ja siten häiritä sen eliöstöä.

Noudata kalastuksesta annettuja sääntöjä.

Rannikon laguunien osalta paras suojelukeino on antaa niiden olla rauhassa. Ruoppaukset ja muu rantarakentaminen voi olla herkille fladoille ja kluuveille kohtalokasta. On myös syytä muistaa, että alle kymmenen hehtaarin kokoiset, luonnontilaiset fladat ja kluuvit ovat Suomessa suojeltuja vesilaissa.

Maija Ala-Jääski

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän